Рубрикалар

ХОСТУГ ХҮРЕШКЕ ДЕЛЕГЕЙ ЧЕМПИОНАДЫ

Токио-2020 Олимпиаданың соонда, ам бо хүннерде, Норвегияның найысылалы Осло хоорайда хостуг хүрешке делегей чемпионады дооступ турар.

Токио-2020 Олимпиаданың 57 кг чедир деңзиге чемпиону Заур Угуев бо чемпионатка киришпес диген соонда, бо чылын Россия чемпионадынга мөңгүн медальды чаалап алган турган, чурттуң чыынды командазының кежигүнү, харын мырыңай 2 дугаар номери деп санадып турган бистиң аныяк мөгевис Начын Монгушка делегей чемпионадынга киржир арга-шинек турган.

Ынчалза-даа Начын Сочи хоорайга болган шилилге хүрешке удурланыкчыларынга ойнадыпкан турган. Ынчангаш Ослога Россияның адын камгалап Абубакар Муталиев хүрешкеш, шаңналдыг чер четпейн барган.Ол хүлер медаль дээш хүрешке Германияның төлээзи Хорст Лерге 4-6 санга ойнадыпкан.

База бир хүлер медальды бистиң мөгелеривиске бо-ла октадыр, Беларуссия дээш хүрежип турар якут Арыйан Тютрин Турциядан Сулейман Атлини 3-1 санга ойнап алгаш, чаалап алган.

Токиога Заур Угуевке ойнадыпкан турган Томас Гилман (АКШ) финалда Ирандан Алиреза Сарлакты 5-3 санга ойнап алгаш, 2021 чылдың делегей чемпиону атты чаалап алган.

Токио-2020 Олимпиадага хүлер медальды чаалап алган Артас Санаа бо эртип турар делегей чемпионадынга олимпий чемпиону Заур Угуев ышкаш киришпээн.

Мерген КЫРГЫС.

#Делегейчемпионады #Хостугхүреш #Спорт #Тыва #Тува #Шынсолун #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
ЭЗИРИК ЧОЛААЧЫЛАРГА ТОРГААЛДАРНЫ ШЫҢГЫЫРАТКАН
Следующая запись
САГЫШ-СЕТКИЛДИ ДОЮЛДУРАР ЭҢ ЧЫЛЫГ БАЙЫРЛАЛ
Меню