Рубрикалар

Интернетте «Шынны» хүнде-ле беш муң ажыг кижи номчуп, көрүп турар

«Шын» солуннуң социал четкилерде (вк, фейсбук, инстаграмм) арыннарында номчукчуларның саны хүнден хүнче немежип турар. Чүгле февраль айда үнген материалдарны, чагааларны сонуургап көөр болза, мындыг:

Контактыда арында кор­респондентилерниң бижээн материалдарын чижек кылдыр киирерге, Ролан Ооржактың дугайында бижээн чүүлдү 7126 кижи, «Тоолчургу Тожу чуртумну» 1400 ажыг, «Орук ара, Танзыбейге шайлап ора…» 3800, «Башкы – суурнуң эң хүндүткелдиг кижизи» 3500 номчукчу танышкан.  Оон-даа өске материалдарны демдеглеп болур.

Оон ыңай «Шын» солуннуң ажылдакчылары дорт харылзааны (видео дамчыштыр) эрттире берген, Цеченлинг хүрээзинде Эдуард башкының Шагаа дугайында тайыл­бырын 6900 кижи дыңнап көрген. Тываның чогаалчылары Черлиг-оол Куулар, Лидия Иргит, Бай-Тайганың Тээлиден хоочун башкы Киим-оол Сарыг-Донгак, Чөөн-Хемчиктиң Хорум-Дагдан Маргарита Шойдак башкы болгаш өскелер-даа дорт эфирге боттарының ажыл-агыйын чугаалааннар.

Бижикчилерниң чагааларын база солуннуң социал четкиде арыннарынче салып турар бис. Хоочун бижикчи В.Кара-оолдуң «Ельцин чүге Путинни шилип алганыл? деп чагаазын 3100 ажыг, А.Чамбал-оолдуң «Тоолзуг орандан хүреш эрттирикчилерин» 3400 кижи сонуургап номчаан.

«Шын» солунну каяа-даа чорааш, Россияның хоорайларынга-даа баргаш, телефон дамчыштыр кирип, материалдарын номчуп болур силер.

«Шынның» сайтызынче QR-код-биле (чурукта) телефон таварыштыр кирип болур. Ында социал четкилерже дүрген шилчий бээр «шөлүкчү» демдектер (ссылки) бар. Караа көрбес кижилерге дуза кылдыр корреспондентилер боттарының парлаттынган чүүлдерин номчуп каан «үннүг-файлдары» база ажылдап эгелээн.

#Шын

Предыдущая запись
«Шагаа-2020» чоннуң байырлалынга тураскааткан байырлыг хемчеглериниң ПЛАНЫ
Следующая запись
«Бичии Лена», байырлыг». кажыыдап тур бис
Меню