Рубрикалар

Ирина КАЗАНЦЕВА: »Делегейге тайбыңны болгаш эп-сеткилди, бүзүрелдиг даартагы хүннү күзедим!»

💥Кызыл хоорайның Төлээлекчилер Хуралының Даргазы – Баштыңы Ирина Казанцева Май 9 – Тиилелге хүнүнүң дугайында бодунуң бодалдарын илереткен.

— Май 9 – Тиилелге хүнү! Фашистиг Германияга Улуг Тиилелгениң 77 чыл оюн байырлап тур бис.

Бөгүн бүгү чуртта парадтар болуп турар – үр манаан Улуг Тиилелгениң хүнүн чоокшулаткан фронт болгаш тылдың маадырларынга, Ада-чурт камгалакчыларынга сактыышкын болгаш ханы хүндүткелдиң езузу болур эрес-дидим чорук болгаш ат-алдар парадтары, дайынчы алдар парадтары-дыр. Ол бисти кандыг-даа ажыг-човулаңга аштырбас кылдыр каттыштырып турар.

Бо хүнде Украинаны фашизмден хостаары-биле тускай операция чоруп турда, российжи шериглер, ооң иштинде бистиң чаңгыс чер-чурттугларывыс тыва оолдар, кырган-ачалары болгаш өгбелери ышкаш, боттарының амы-тынын салып тургаш, украин чонну нацизмден хостап турарлар.

Оларның аттары, Ада-чурттуң Улуг дайынының маадырлары ышкаш, чурттуң төөгүзүнге артар!

Силерге, дайынның солдаттарынга, чоргаарланып мөгеер-дир бис!
Байырлал-биле, хүндүлүг чаңгыс чер-чурттугларым, Тиилелге хүнү-биле!

Делегейге тайбыңны болгаш эп-сеткилди, бүзүрелдиг даартагы хүннү күзедим!

Предыдущая запись
Байырлалдың хүрежи
Следующая запись
Андрей ПОТАПОВ: »Май 9 – чоннуң байырлалы».
Меню