Рубрикалар

КҮЧҮТЕН ШЫДЫРААЧЫ МАГНУС КАРЛСЕН

Классиктиг (узун салыглыг) шыдыраага Дубайда болуп турар делегей чемпиону ат дээш мөөрейде Россияның төлээзи Ян Непомнящий 9 дугаар салыгда ам база-ла аргажок частырыг кылып алгаш, делегей чемпиону Магнус Карлсенге (Норвегия) уттуруп алган. Улаштыр 10 дугаар салыгда удурланыкчылар хайымнап каан соонда, делегейниң тергиин шыдыраачызы ат дээш мөөрейниң саны 6,5 – 3,5 болуп, Магнус Карлсен чемпион адын камгалап алырынга чедир чүгле чаңгыс сан алыры арткан.

«Шын» солуннуң эрткен үндүрүлгезинде (декабрь 8-те үнген 92 дугаар) делегей чемпиону ат дээш шыдыраа хөлүнүң артында ачыр-дачыр тутчуп турар шыдыраачыларны тыва хүреш мөгелеринге уран-чечен кылдыр деңнээн болгай бис. Ам ол деңнелгени уламчылаар чүве болза, делегейниң Күчүтен шыдыраачызы Магнус Карлсен делегей чемпиону адын камгалап алгаш, девииринге белен деп болур. (Адаанда ооң чуруу база аңаа тааржып турар).

Делегей чемпиону ат дээш Дубайда мөөрей төнүп бар чыдырда, тыва шыдыраачылар аразынга база бир өөрүнчүг болуушкун болган.

Улан-Удэ хоорайда херээжен улус аразынга делегей чергелиг гроссмейстер Инна Ивахинованың шыдыраа школазында өөренип турар чаңгыс чер-чурттуувус Тамерлан Чындыгыр Бурятияның улуг эр улус аразынга классиктиг шыдыраага чемпиону болган. Ол дугайында ооң тренер башкызы социал четкилерде улуг өөрүшкүзүн үлежип бижээн.

«Бо чылын Тываның төөгүзүнде бир дугаар эр улус аразынга шыдыраага ФИДЕ мастери атты күүсеткен мээң өөреникчим Тамерлан Чындыгыр, 14 харлыг тургаш, Бурятияга улуг улус аразынга чемпионнап каанынга чоргаарланып тур мен» – деп, Инна Саяновна дамчыткан.

Тамерланга ам бо хүнде ооң чедиишкиннеринге чедир боттуг материалдыг дузаны чедирип, хөй чылдар иштинде деткип чоруур ТР-ниң Дээди Хуралының Даргазы Каң-оол Тимурович Даваага Бурятияның парламентизиниң депутады, шыдыраага тренер башкы Инна Ива­хинова улуу-биле четтиргенин илереткен.

Бо эрткен неделяда Чадаанадан шыдыраага тренер башкы Арат Ондарның тургусканы «Тува-запад» деп онлайн-шыдыраа клуву lichess.org сайтта Россияның онлайн-шыдыраа клубтарының Дээди лигазынче бир ай бурунгаар кирген олчаан, ам-даа, улуг-хүн санында болуп турар командалар аразында турнирлерде байзадан дүшпейн турар.

База-ла тываларга хамааржыр, ам делегей чергелиг апарган «Енисейская Сибирь» онлайн-шыдыраа клувунуң кежигүннериниң саны 628 четкен.

«Шын» солуннуң дараазында үндүрүлгезинде Дубайда болуп турар шыдыраага делегей чемпиону ат дээш мөөрейниң түңнелин үндүрбүшаан, 1990 чылда Тывага 6 дугаар делегей чемпиону Михаил Нехемьевич Тальдың кээп чораанының дугайында бижиир бис.

Мерген АНАЙ-ООЛ,
шыдыраага спорт мастеринге кандидат.

Предыдущая запись
ААРЫП ТУРАР КИЖИЛЕРНИҢ САНЫ 23 ХУУ ЭВЭЭЖЭЭН
Следующая запись
«УРЯНХАЙ – ТЫВА ЭНЦИКЛОПЕДИЯ» – ТӨӨГҮНҮӉ ДУӉЗААЗЫ
Меню