Рубрикалар

КҮРҮНЕ БАШТЫҢЫНЫҢ КИЧЭЭНГЕЙИ ТЫВАГА ОНЗА ҮНЕЛИГ


“Эргим чаңгыс чер-чурттугларым! Видеоконференцхарылзаа дамчыштыр чурттуң Президентизи Владимир Путин-биле мээң ужуражылгамны телевидениеден билип алганыңар чугаажок. Аңаа боттуң күжү-биле шиитпирлээри нарын республиканың чидиг айтырыгларын чугаалаштывыс. Владимир Владимирович нарын айтырыгларны шиитпирлээринге деткимчезин көргүзер болду.

Президент Россияның субъект бүрүзүнүң амыдыралынче кезээде ханылаан чоруур кижи. Эргижиреп, бустур четкен бажың-балгаттан хамаатыларны көжүрериниң программазын доозары, өкпе аарыглары-биле демисел, школалар болгаш уруглар садтарының тудуу дээн чижектиг нарын айтырыгларже күрүне баштыңының кичээнгей салып турары Тывага онза үнелиг.

Президентиниң деткимчези турда, ук айтырыгларны федералдыг органнарга шиитпирлээри чиигеп каар. Хөйге чарлаттынган ол бүгү айтырыгларны шиитпирлээр дээш улам ыңай күштү үндүрүп ажылдаар бис” – деп, Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг бодунуң блогунга бижээн.

#Владиславховалыг #Видеоконференция #Владимирпутин #Тыва #Тува #Тувамедиагрупп #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
МЕҢГИ СЫРГЫМАЙ КОЛ ШАҢНАЛДЫ АЛГАН
Следующая запись
АЙТЫРЫГЛАРНЫҢ ХӨЙ КЕЗИИ — ЧУРТТАЛГА КОММУНАЛ АЖЫЛ-АГЫЙЫ
Меню