Рубрикалар

Күрүне шаңналын дамчыткан

Тускай шериг операциязының үезинде маадырлыы-биле мөчээн солдаттың өг-бүлезинге «Эрес-дидим чорук орденин» тывыскан.

Ол даалганы күүседир дээш албан-биле республикада келген Национал гвардия шериглериниң Соңгу-Кавказ округунуң командылакчызының оралакчызы, генерал-майор Михаил Романов маадырлыы-биле мөчээн дайынчы Хуреш Тиил-оолович Монгуштуң өөнүң иштинге болгаш авазынга күрүне шаңналын дамчыткан.

Ефрейтор Х.Т. Монгуш нарын байдалда дидим болгаш шиитпирлиг хөделип, отту аңгы-аңгы черден ажыдып, дайзыннарны узуткап, коргуш-сыныш чок болгаш эрес-дидим чоруун көргүскен. Ол эптиг туруш тып ап тура, аар балыглаткаш, мөчээн.

Россия Федерациязының Президентизиниң чарлыы-биле, шериг даалгазын күүседип тура көргүскен маадырлыг болгаш эрес-дидим чоруу дээш ефрейтор Монгуш Хуреш Тиил-ооловичини (мөчээн соонда) «Эрес-дидим чорук ордени-биле» шаңнаан.

Предыдущая запись
Саргыга ызырткан таварылгаларны демдеглээн
Следующая запись
Шылгалдалар дужаарда хем кежер
Меню