Рубрикалар

Күрүнеге бараан болуру

 

          Республиканың күрүне албан черлеринге ажылдаар күрүне албан-хаакчыларын чогуур эртем-билиглиг аныяктар аразындан шилиир сорулгалыг мөөрейни 2017 чылдан Тыванының Баштыңының саналы-биле эгелээн. Бо чылын Тываның Чазаанга үш ай дургузунда стажировка эртер аныяк специалистерни шилиири-биле мөөрейге киржир күзелдиглерниң документилерин хүлээп турар.

          «Тыва Республикага 2020-23 чылдарда чонну ажылга хаара тударының деткимчези» ТР-ниң күрүне программазы-биле аныяк стажерларның үш ай ажылының шалыңын төлеп бээр. Чуртунга, чонунга бараан болур сорулгалыг күрүне албан-хаакчызыларын шилиир мөөрейге дээди эртемниг болгаш күрүне дылын эки билир, РФ-тиң 35 хар четпээн аныяк хамаатылары киржир.

          Тыва Республиканың Баштыңының Администрациязының Күрүне албаны болгаш кадрлар курлавырының айтырыгларының талазы-биле департаментизи документилерни август 11-ге чедир хүлээр. Тодаргай медээлерни: http//gov.tuva.ru/content/2588/42792/.

Тыва Чазактың парлалга албаны

Предыдущая запись
Баштайгы шылгалдаларның түңнелдери
Следующая запись
Реализация Индивидуальной программы социально-экономического развития Тувы подошла к важному этапу
Меню