Рубрикалар

КҮШ-КУЛЬТУРА КИЧЭЭЛИНГЕ ЫНАК МЕН

Сорук кирер онза сөстерни улуг назылыг Александр Доӊгакович Сарыгбаев чугаалаан. Ол Хову-Аксыныӊ дазылга-бажыӊында чурттап турар.

Эртениӊ-не күш-шыдалын дадыктырар дээш, эш-өөрү-биле кады чыскаалыптар. Хөгжүм үделгелиг күш-дамыр дадыктырар кичээл ынчаар эгелээр. Сула шимчээшкиннерни улуг улустуӊ назы-хары болгаш кадыыныӊ байдалынга таарыштыр кылган. Дазылга-бажыӊында массаж болгаш күш-культура шагын эмчи сестразы Чечек Ооржак удуртуп эрттирер.

Хоюг болгаш оожум чараш аялганыӊ аайы-биле мергежилдерни таваар кылып, сеткил-хөӊнүн часкарып алырга, «эртежи кижи эзерлиг аътка дужар» дээри-биле дөмей, өөрүшкүлүг, омак-сергек болур.

«Сула шимчээшкиннерни кылган соонда, чаа төрүттүнүп келген чүве дег эрестиг апаар-дыр мен. Шимченмеске, ооӊ салдары кадыкшылга дораан көстүп келир. Бо мергежилдерни кылыптарга, ыстап-шылаан мага-бот сергеп келир. Күш-культура кичээлинге ынак мен» — деп, Александр Доңгакович өөрүп турар.

Хүн бүрүде күш-культура кичээлдерин «Демография» национал төлевилелдиӊ шугуму-биле ынчаар эрттирип турарын республиканыӊ Күш-ажыл болгаш социал политика яамызыныӊ парлалга албаны медеглээн.

Р.ДЕМЧИК.

#Демография #Националтөлевилел #Күш_ажылболгашсоциалполитика #Тыва #Тува #Шынсолун #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
РЕСПУБЛИКАДА ЭПИДЕМИОЛОГТУГ БАЙДАЛ
Следующая запись
ЧАА ТОМУЙЛААШКЫН
Меню