Рубрикалар

КӨДЭЭ ЧЕРНИ ХӨЖҮДЕРИ-БИЛЕ

«Агростартап», «Өг-бүле фермазы» программаларыныӊ киржикчилеринге, арат-фермер ажыл-агыйларыныӊ баштыӊнарынга тускай өөредилгени Татарстанныӊ агробизнес кадрларын белеткээр институт чорудар.

«Агробизнести чедимчелиг чорудары» деп программаны 2022 чылдыӊ январь 25-тен февраль 4-ке чедир өөредир. Аӊаа технологиялар, үндүрүглер, агроүлетпүрнүӊ бухгалтериязы, чер болгаш юридиктиг айтырыглар дугайында сайгарып көөр.

Бо өөредилгеге киржирде, билдириишкин карточказын долдургаш, институттуӊ электроннуг почтазынче: tipka_umo@mail.ru чорудар. Харылзажыр телефону 7-843-277-81-67
Тодаргай медээлерни Тыва Республиканыӊ Көдээ ажыл-агый яамызыныӊ https://mcx.rtyva.ru/events/19141/ сайтызында бижээн.

Республиканыӊ Көдээ ажыл-агый яамызы.

#Көдээажыл_агыйяамызы #Татарстан #Институт #Тыва #Тува #Шынсолун #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
САЙЫТ-БИЛЕ ДОРТ ЭФИР
Следующая запись
ТЫВАДА 14 КИЖИДЕ “ОМИКРОН” ШТАММЫ ИЛЕРЕТТИНГЕН!
Меню