Рубрикалар

КӨРЖЕӉ-БРИКЕТТИ «УМНИКТИӉ» ЭКСПЕРТТЕРИ ЭКИ ДЕП ҮНЕЛЭЭН

ТывКУ-нуӊ инженер-техниктиг факультединиӊ студентизи Торлук Ондар Чаартыкчы төлевилелдерни дузалаар фондунуӊ деткимчезинге төлептиг болган.

Бурунгу ада-өгбелерниӊ оттулар чүүлү өдекти, көржеӊни амгы үениӊ технологиязы-биле брикеттер кылдыр чогаадып болур дээрзин ол бодунуӊ төлевилелинге бадыткаан. Төлевилелдиӊ эртем талазы-биле удуртукчузу — ТывКУ-нуӊ улуг башкызы Кара-Кыс Кенден.

Чаартыкчы төлевилелдерге дузалаар фондуну – Россияныӊ шылгараӊгай эртемдени, техниктиг эртемнерниӊ доктору Иван Михайлович Бортник 1994 чылда РФ-тиӊ Чазааныӊ доктаалы-биле тургускан. Ынчангаш эртем-техниканыӊ чогаадыкчы аргаларын деткиир коммерциялыг эвес фондуну чон аразында «Бортниктиӊ фондузу» деп адай берген.

«Чөптүг Россия. Патриоттар Шын дээш» деп политиктиг партияныӊ Тывада регионалдыг салбырыныӊ удуртукчузу Ренат Ооржак студент Онлдарныӊ көржеӊ-брикет деп төлевилелин ук фондунуӊ «Умник» деп программазыныӊ чыл санында эрттирип турар конкурузунче чоруткан.

Эртем-техника талазы-биле муӊ-муӊ чаартыкчы төлевилелдерни «Умник» деп программа-биле шилип, улаштыр сайзырадырынга акша-хөреӊгилиг грантыны тыпсып турар. Экспертерден 100 баллдыг демдек алган тиилекчиге 500 муӊ рубль грант бээр. Бир-ийи чыл дургузунда төлевилелин чедиимчелиг кылып, амыдыралга боттандырарынга дузалааны ол.
Экологтуг оттулар чүүл агаар-бойдуска-даа, кижилерге-даа хора чок дээрзин студент Торлук Ондар тайылбырлаан.

Р.Демчик

Предыдущая запись
АМЫ-ТЫН КАМГАЛААНЫ ДЭЭШ ШАӉНААН
Следующая запись
ОНЗАГАЙ ОРАН — КРЫМ
Меню