Рубрикалар

КӨЖҮП ЧОРУУР ФАП-ТАР ҮНҮҮШКҮНДЕ

“Газель” автомашинаның баазазында тускай дериттинген чаа көжүп чоруур ФАП бо хүннерде Ийме суурже үнүүшкүннү кылган. Суурнуң чурттакчылары аңаа өөрүп, эмчи шинчилгезин күзелдии-биле эртип ап турганнар. Ол болза көжүп чоруур ФАП-тарның бир дугаар үнүүшкүнү болган.

Шак ындыг ФАП-тарны “Кадыкшылга” национал төлевилел иштинче кирип турар “Бирги эмчиниң санитарлыг дуза кадарының системазын сайзырадыры” деп төлевилел ёзугаар республика алган. Сагындырып каар чүүл, 18 көжүп чоруур ФАП-ты Тываның эмчи албан черлеринге тус-тузунда хуваап каан.

ФАП-тың эң баштайгы үнүүшкүнүнде терапевт, педиатр эмчилерден тургустунган бригада Чөөн-Хемчиктиң Ийме суурунуң 22 чурттакчызынга эмчи консультациязын кылган. Ол ышкаш диспансерлиг шинчилелди 30 кижи эртип алыр аргалыг болган. Ханы угланыышкынныг диспансеризацияны ийи кижиге чоруткан. Оон аңгыда бажыңында чыдар дөрт инвалид кижини ол-ла черинге шинчээн. Ол-ла үнүүшкүн үезинде ФАП-тың эмчи бригадазы-биле кады келген тарылга кабинединиң фельдшери Иймениң 30 чурттакчызынга коронавируска удур тарылганы кылган.

К. МОНГУШ белеткээн.

#Кадыкшыл #Националтөлевилел #ФАП #Тыва #Тува #Шынсолун #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
КИБЕР-МАРГЫЛДААГА КИРИШКЕН
Следующая запись
ЧЕРЛЕР АТТАРЫН ШИНЧИЛЭЭН
Меню