Рубрикалар

КАЛИНДУУ МОӉГУШ – АТ-СОРУКТУГ КҮРҮНЕ АЖЫЛДАКЧЫЗЫ

Калиндуу Чадамбаевич Моӊгуш – күрүне ажылдакчызы, РФ-тиӊ Президентизиниӊ Тыва Республикада баштайгы бүрүн эргелиг төлээзи 2022 чылдыӊ январь 6-да мөчээн. Калиндуу Чадамбаевичиниӊ чок апарганы-биле холбаштыр Тываныӊ Баштыӊы Владислав Ховалыг ооӊ өг-бүлезинге, төрелдеринге база чоок кижилеринге кажыыдалын илереткен.

«Республиказынга база бодунуӊ ажыл-херээнге ёзулуг бердинген, Тываныӊ хөгжүлдезинге хөйнү кылып чораан хоочунувус чырык өртемчейден чарлып чоруткан. Ол чүнүӊ-даа мурнунда төрээн чериниӊ эрге-ажыктарын кол кылдыр салып чораан улуг профессионал. Ооӊ харыысалгалыы, мерген угаанныы, быжыг туруштуу дээш улус ону аажок хүндүлээр болгаш үнелээр. Калиндуу Чадамбаевич бедик ажыл-агыйжы болгаш мөзү-бүдүштүү-биле Тыва Республиканыӊ Чазаанга – күрүне албанынга ёзулуг херек маргыш чок авторитетти чаалап алган. Калиндуу Чадамбаевичиниӊ дугайында чырык сактыышкыннар төрелдериниӊ база чоок кижилериниӊ, ооӊ-биле таныш-көрүш чораан улустарныӊ шуптузунуӊ сеткил-чүрээнге артар» — деп, регионнуӊ удуртукчузу демдеглээн.

Калиндуу Чадамбаевич Моӊгуш – Тыва Республиканыӊ көскү күрүне ажылдакчызы, халажылгада генерал-майор. Ол Россия Федерациязыныӊ баштайгы бүрүн эргелиг төлээзиниӊ, Тыва Республиканыӊ Чазак Аппарадыныӊ удуртукчузунуӊ эрге-дужаалынга ажылдап чораан.

Ол Чөөн-Хемчик кожууннуӊ Чыргакы суурга 1951 чылдыӊ август 3-те хөй ажы-төлдүг өг-бүлеге төрүттүнген. Кызыл-Мажалыктыӊ ортумак школазын дооскан соонда, Кызылдыӊ эмчи училищезинче дужаап кирген.

Күш-ажылчы оруун 1979 чылда эгелээн. Республика эмнелгезиниӊ санавиациязыныӊ борт-фельдшери, хоорай эмнелгезиниӊ дүрген эмчи дузазы чедирер бригаданыӊ фельдшери болуп ажылдаан.

1981 чылда Красноярскиниӊ эмчи институдунга өөренип киргеш, 1986 чылда стоматологияныӊ хирургия талазы-биле интернатурага өөредилгезин чедиишкинниг доозуп алган.

1987-1990 чылдарда республиканыӊ Кадык камгалал яамызыныӊ дужаалы-биле Бай-Тайга кожууннуӊ кол эмчизи кылдыр ажылдап турган. 1990 чылда республиканыӊ дүрген эмчи дузазын чедирер станцияныӊ кол эмчизинге томуйлаттырган.

1993 чылда күрүне албанынга ажылдаары-биле шилчээн. Сибирьниӊ күрүне албаныныӊ академиязын дооскан соонда, стажировканы Францияга эрттирген.

1994 чылда Тыва Республиканыӊ Чазак Аппарадын удуртуп баштаан, а 1997 чылда РФ-тиӊ Президентизи Борис Николаевич Ельцинниӊ Тыва Республикада бирги бүрүн эргелиг төлээзинге томуйлаттырган. 2002 чылда Тыва Республиканыӊ Чуртталга-коммунал ажыл-агый реформазыныӊ талазы-биле Күрүне комитединиӊ даргазы болуп ажылдаан.

Тыва Республиканыӊ алдарлыг ажылдакчызы Калиндуу Чадамбаевич Моӊгуштуӊ дугайында чырык сактыышкын бистиӊ сеткил-чүрээвиске кезээ мөӊгеде артар.

Р. ДЕМЧИК ажылдаан.

Предыдущая запись
97 ШКОЛА ЧАА ХЕВИРЖЕ ШИЛЧЭЭН
Следующая запись
ЧАЗАКТА ЧАА ТОМУЙЛААШКЫН
Меню