Рубрикалар

КАМГАЛАЛ САЙЫДЫНЫҢ КУБОГУН 41 ДУГААР АРМИЯ ЧААЛАП АЛГАН

Октябрь 21-де Кызылдың «Сүбедей» спорт комплекизинге Россияның Камгалал сайыдының Кубогу дээш спортчу хүрешке 4 дугаар бүгү Россия чергелиг маргылдаа доозулган.

Маргылдааның ажыдыышкынынга Россияның Агаар-космиктиг күштериниң Кол командылакчызының оралакчызы, генерал-лейтенант Забит Хеирбеков кээп чорааны маргылдааның бедик деңнелге эрткенин демдеглеп турар.

Армияның төп спорт клувундан (ЦСКА – центральный спортивный клуб армии) эгелээш, аңгы-аңгы шериг округтарындан командаларның составында делегей чергелиг мөгелер маргылдаага киржип келгени база ооң спортчу бедик деңнелдиг болганын бадыткап турар.

Тыва Республиканың Баштыңы Владислав Ховалыг социал четкилерде арынынга Тывага 4 дугаар болуп эрткен бо маргылдаа дыка улуг хей-аът киирер күштүг болгаш делегей чергелиг спорт дээрзин айыткан.

«Бүгү Россия чергелиг маргылдааны Тыва Арат Республиканың 100 чылдаан оюнда эрттиргени – биске база улуг белек болган. Алдарлыг чаңгыс чер-чурттуувус Сергей Күжүгетович Шойгуга, Россияның Камгалал яамызынга болгаш шупту өңнүктеривиске ол дээш база сеткилиниң ханызындан биске көргүзүп турар улуг деткимчези дээш өөрүп четтиргенивис илередир-дир бис.

Шупту спортчуларга чедиишкиннерни болгаш чараш тиилелгелерни күзээр-дир мен!» — деп, Владислав Товарищтайович демдеглээн.

50115 дугаар шериг кезээниң биче сержантызы, грек-рим хүрешке Россияның алдарлыг спорт мастери Адам Куракка, журналист Валерий Плотницкийге, ча адарынга тренер, Россияның алдарлыг спорт мастери Елена Достайга, хостуг хүрешке тренер, Россияның спорт мастери Ай-Даш Самданга, бокска тренер, Россияның делегей чергелиг спорт мастери Саян Санчатка күрүне шаңналдарын тывысканын база В.Т. Ховалыг дыңнаткан.

Тыва Республиканың Дээди Хуралының Даргазы Каң-оол Даваа маргылдааның организакчыларынга ТР-ниң Дээди Хуралының тураскаалдыг медальдарын тывысканын база социал четкилер таварыштыр дамчыткан.

Эрткен маргылдаага 41 дугаар армияның командазы тиилээнин айытпышаан, ол команданың составында 55 дугаар бригадазында шериг албаны эртип турар бистиң чаңгыс чер-чурттугларывыс барын Каң-оол Тимурович онзалап демдеглээн.

Маргылдаа көрүкчүлер чок эрткен-даа болза, бистиң мөгелеривисти хей-аът киирип, оларны бедик чедиишкиннерже углап турар. А оларның аразында делегей чергелиг мөгелер база бар деп, Дээди Хуралдың Даргазы социал четкилерде арынында бижээн.

Маргылдааның аалчылары болуп келген хостуг хүрешке Олимпий чемпиону Сослан Рамонов болгаш шош биле хүреш холумактыг спортка дайынчы Федор Дурыманов аныяк-өскен спортчуларывыска мастер-класс кичээлдер эрттиргенин база Каң-оол Тимурович кончуг чугула деп айыткан.

Хамчыктыг аарыг коронавирус уржуундан көрүкчүлер чок эрткен бо маргылдааны күрүнениң теле-радио компаниязы «Тыва» бодунуң ютуб-каналынга дорт эфирге көргүскени дээш хөй санныг аарыкчылар мурнундан компанияның удуртукчуларынга, ажылдакчыларынга четтиргенивис илередир-дир бис.

Россияның Камгалал сайыдының Кубогу дээш хостуг болгаш грек-рим хевирге болуп эрткен 4 дугаар Бүгү-россия чергелиг маргылдаага 41 дугаар армияның чыынды командазы тиилеп үнген.

Ооң составынга бистиң чаңгыс чер-чурттугларывыс, хостуг хүрешке делегей чергелиг мөгелер Начын Монгуш, Начын Куулар, Сайын Казырык база маргылдааның тиилекчилери болган.

Мерген АНАЙ-ООЛ.

#Камгалалсайыдыныңкубогу #41дугаарармия #Вакцинация #Тыва #Тува #Шынсолун #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
ОПЕРАТИВТИГ ШТАБ ХУРАЛДААН
Следующая запись
«ТЫВАНЫҢ ДАГ-РУДА КОМПАНИЯЗЫ» КЫШКА БЕЛЕН
Меню