Рубрикалар

Караа көрбес улус стол теннизинге ойнаар аргалыг болган

Сөөлгү үш чылда Кызылдың мэриниң грантызы-биле 26 социал угланыышкынныг коммерция чок  организация боттарының төлевилелдерин боттандырар аргалыг болган.

Оларның бирээзи, республикада Караа көрбес улустуң ниитилелиниң  даргазы Аңгыр Хертек  2019 чылда “Реабилитация төвү-бистиң ийи дугаар бажыңывыс” деп төлевилелди ажылдап кылгаш, мэрниң грантызы 193 муң рубльди алгаш, карааның көөрү багай улуска тускайлаан спортчу болгаш социал келдередилгелиг хемчеглер эрттирер черни септеп, ажыглалче киирген.

Амгы үеде карааның көөрү багай улус Кызылдың Кечил-оол кудумчузунда турар хөй аал чурттаар бажыңның подвалында тургускан тускай тренажерларга  күш-шыдалын быжыктырып, стол теннизинге ойнап, маргылдааларда киржип турар. Оон аңгыда ниитилелдиң кежигүннери херээжен чон аргыыр-даараарынга кружоктарны база чорудуп турар.


#Кызыл #мэрияКызыла #грантмэраКызыла #поддержкаНКО #ОбществоСлепых

Предыдущая запись
Республиканың ырак суурларынче эмчилер ажылдап чоруп турар
Следующая запись
Чаарттынган «Хүнчүгеш» эжиктерин ажыткан
Меню