Рубрикалар

КАРАНТИН ХҮННЕРИНДЕ ЭМЧИГЕ КИРЕР ДИЗЕ

Октябрь 30-ден ноябрь 7-ге чедир карантин хүннеринде Кызылдың уруглар болгаш улуг улустуң поликлиникаларынга участок терапевтери, акушер-гинеколог эмчилер ноябрьның 2, 4, 6 хүннеринде 09:00 шактан 16:00 шакка чедир аарыг улусту хүлээп алыр. Педиатр эмчилер ноябрьның 1, 2, 4, 6 хүннеринде 09:00 шактан 16:00 шакка чедир хүлээр.

Эмчиниң хүлээп алыышкынынче кирер дээн чон көвүдей бээр болза,  эмчилерниң ажылдаарынга эптиг немелде кабинеттерни организаастаары көрдүнген.

Дүрген дуза чедирер албаннар октябрь 30-де, ноябрьның 1- 6 хүннеринде 09:00 шактан 16:00 шакка чедир ажылдаар.

Октябрь 30-ден ноябрь 7-ге чедир Кызылдың поликлиникаларында болгаш кожууннарның төп эмнелгелеринде тарыдыышкын чорудуп турар кабинеттер ажылдаар.

Коронавируска болгаш гриппке удур тарыдып алыксаан улус дараазында  немелде адрестерге чедип, вакцинаны салдырып ап болур:

-Садыг төптери «5 сылдыс», «Груда»,  «Курай-Курай» 9.00 – 18.00 ш. чедир хүлээп алыр – дүъштээр чапcары 13.00-14.00 ш.

— Рынок «Восточный» 9.00 – 18.00 ш. – дүъштээр чапcары13.00-14.00 ш.

— «Правобережный» микрорайонунда эмчи амбулаториязы 9.00-17.00, дүъштээр чапcары 13.00-14.00 ш.

— «Сукпак» (Салчака Тока, 33)– 9.00-17.00 , дүъштээр чапcары 13.00-14.00 ш.

— «Спутник» микрорайонунда (1 мкр. МЖК 3) – 9.00-17.00, дүъштээр чапcары 13.00-14.00 ш.

— Хемниң солагай талазында дачаларга (Енисейская, 43 ) – 9.00-17.00, дүъштээр чапcары 13.00-14.00 ш.

https://minzdravtuva.ru/2021-10-28-004.html

Предыдущая запись
85926 КИЖИ ДОЛУ ТАРЫДЫЫШКЫННЫ АЛГАН
Следующая запись
ТӨРЭЭН ДЫЛЫМГА ЙӨРЭЭЛ
Меню