Рубрикалар

Келир үениң гроссмейстеринге бажың айтырыын шиитпирлежир

Бурятияга сургакчылап чорааш Тыва Чазактың дар­газы ын­да өөре­нип турар студентилер болгаш хуу шыдыраа школазының өөреникчизи Ыраккы Чөөн чүктүң Федералдыг округта спорт мастери деп атты чедип алган шыдыраачы Тамерлан Чындыгыр-биле, ооң авазы болгаш тренер башкызы Инна Иваниихина-биле Алексей Цыденовутуң кабинединге ужурашкан.

Тамерлан Самагалтайдан Кызылче 6 ажы-төлдүг өг-бүле көжүп кээрге, 2 класстан эгелээш немелде өөредилге төвүнге шыдыраа бөлгүмүнче барып эгелээн. Салымныг оол маргылдааларга эки көргүзүглүг кылдыр ойнай бээрге, талантызын сайзырадыры-биле Улан-Удэже Иванихинаның Сибирьде билдингир апарган хуу школазынче мергежилин бедидери-биле өөредип чорудупкан. Чөөн Сибирьде болгаш Ыраккы Чөөн чүктүң Инна Саяновна чаңгыс борбак херээжен гроссмейстери болгаш Россияның, Европаның аныяк чемпиону. Ужуражылга үезинде ол Тывадан келген кызымак өөреникчизин деткип, дыштыг өөренип-чурттаар оран-сава айтырыын шиитпирлежип бээрин ийи удуртукчудан дилээн. Алексей Самбуевич-даа Шолбан Валерьевич-даа гроссмейтер кылдыр өзүп болур оолдуң чүткүлүн деткип, дуза чедирерин аазаан.

 Саяна Монгуш

белеткээн.

Предыдущая запись
БУРУНГААР ЧҮТКҮЛДҮГ АНЫЯКТАРНЫҢ БИРЭЭЗИ
Следующая запись
ТОЖУ ЧЕРНИҢ ӨЗЕК МАЛЫ
Меню