Рубрикалар

Кичээнгейлиг! Коронавирус өөскүп эгелээн

Бөгүн, июнь 26-да, ТР-ниң Чазак Бажыңынга брифинг болуп эрткен. Аңаа республика девискээринде ниити  эпидбайдал болгаш коронавирус хамчыктыг аарыгны чавырылдырар талазы-биле кандыг ажыл чоруттунуп турарының дугайында чугаа болган.

Бир дугаарында, “Байлак” республиканың уругларның дыштанылга лагеринге турган назы четпээн уругнуң коронавирустан аарый берген дугайында дүвүренчиг медээге хамаарыштыр кандыг хемчеглер алдынганын ТР-ниң Чазак Даргазының оралакчызының хүлээлгезин күүседип турар С. Х Сенгии дыңнаткан:

— Оперативтиг штаб тургустунуп келген байдалга хамаарыштыр ээлчег чок хуралды кончуг дүрген чыггаш, бо талазы-биле чогуур хемчеглерни ол дораан чорудуп эгелээн. Дүүн, июнь 24-те “Байлак” уругларның дыштанылга лагериниң ажыл-чорудулгазын кызыгаарлаан хемчеглерни чоруткан. Коронавирустан аараан уругну Таңды кожууннуң төп эмнелгезинге дораан эккелгеш,  анализтерни дужааттырган соонда, шынап-ла ковидтен арааны бадыткаттынган. Ол дораан лагерь девискээринде карантинни чарлаан.  Ол-ла хүн ведомстволар аразында тургустунган тускай комиссияның шиитпири ёзугаар ол лагерге дыштанып турган бүгү уругларның болгаш башкыларның, ажылдакчыларның анализтерин ап, хынаан. Июнь 10-нуң хүнүнден тура ук лагерьге дыштанып турган 174 уругларны, 33 улуг улусту, шуптузун лагерьден дажыыр талазы-биле ажылды чоруткан.  Анализи багай болган уругларны комиссияның шиитпири ёзугаар Сукпакта Агролицейге негелде ёзугаар көрдүнген үе дургузунда чыттырарын шиитпирлээн. Ол ышкаш коронавирус илереттинмээн уругларны Кызылдың тудуг техникумунун ниити чуртталга бажыңынга чыттырар болган. Аарыг илереттинген уругларның ада-иелери-биле санитарлыг режимниң чурумун хажытпазы-биле консультацияны харыысалгалыг яамыларның ажылдакчылары чорудуп турар. Бо хүнде аараан назы четпээн уругну эмчиде чыттырган. Ооң байдалы эки, чогуур эмчи дузазын ап турар. Амгы үеде лагерьге дыштанып турган назы четпээнниң ковидтен аарый бергенинге хамаарыштыр эпидистелге уламчылап турар.

Республиканың кол санитар эмчизи Людмила Салчактың дыңнатканы-биле сөөлгү үш неделя дургузунда регионда эпидбайдал ниитизи-биле дүшкүүлүг апар чыдар. Чаңгыс июль 25-ти алгаш көөр болза, 48 кижи илереттинген. Аарып турар улусту бөлүктээрге,  30-49 хар, 50-69 харлыг улус болгаш  18-29 харлыг аныяктар.  Баштайгы одуругда ажыл чок улустар, оларның соондан албан-организацияларда ажылдап турар улус  хөй аарып турар. Пенсия назылыглар үшкү черде, 18 харга чедир улус сөөлгү одуругда. Эрткен беш хонук дургузунда 180 кижи аарааны илереттинген. Россия деңнелинге алырга, аарыгның өөскүп эгелээнинге хамаарыштыр ийи неделя бурунгаар Тыва 78 дугаар одуругга чоруп турган болза, бо хүнде 36 дугаарында келген. Ынчангаш 28 хонук дургузунда республика девискээринде хөй-ниити черлеринге массалыг хемчеглер эрттирерин хораан. Чон аразынга санитарлыг режимни шыңгыы сагыырын күштелдирип, сентябрь 1-ге чедир чоннуң ковидке удуур тарылгазын дооскаш, ниити коллективтиг иммунитетти чедип алыры чугулазын Людмила Салчак дыңнаткан. Ол ышкаш “Байлак” лагеринге болган таварылга соонда, баштайгы сезонун хагган. Ооң девискээринге шыңгыы дезинфекцияны чорудары көрдүнген. Эпидистелге үезинде билдингени, ол лагерьге дыштанып турган уругларның аразындан 6 кижиде, башкылар болгаш өске ажылдакчыларының аразындан 8 кижиде коронавирус бар деп анализ түңнели бадыткаан. Оларның кадыында амдыызында кандыг-даа бергедээшкиннер илереттинмейн турар, аарыгның чиик хевирин эрттип турар. Олар шупту чогуур эмнээшкинни  ап эгелээн. Ук лагерьге турган улус аразындан аарыг илереттинмээн 96 уруг болгаш 25 улуг улус обсерваторга эмчи хайгааралынга турар деп, кол санитар эмчи чугаалаан.

”Байлак” уругларның дыштанылга лагериниң ажыл-чорудулгазын ТР-ниң күш-ажыл болгаш социал политика  яамызы харыылап турар.  Лагерьге ажылдап турган башкылар болгаш өске-даа ажылдакчылар, шупту 33 кижи негелде ёзугаар эмчи шинчилгезин долузу-биле эрткеш, чогуур анализтерни база дужааган турган. Шак-ла ындыг эмчиниң шинчилгезин дыштанып келген уруглар база эрткен. Ындыг-даа болза санитарлыг режим хажыдыышкынын эпидистелге бадыткаар болза, аңаа ажылдап турган  ажылдакчылар болгаш өске-даа удуртукчулар харыысалганы хүлээнир апаар дээрзин яамының  чаа томуйлаткан сайыды Эдуард Сандан  чугаалаан.  Ол лагерьге турган бугу ажылчыннар болгаш уругларның түр када эмчи хайгааралынга турар үезинде, хүнде 5 катап чем-биле хандырылгазын  яамы харыылаар болган. Ол ышкаш лагерь девискээринге дезинфекция талазы-биле бүгү чогуур хемчеглерни чоруткан соонда, Хереглекчилернин эргелерин болгаш кижинин чаагай чоруун камгалаар талазы-биле федералдыг албан чериниң Тывада эргелелиниң шиитпирин ёзугаар лагерьниң ийиги сезонун ажыдар-ажытпазы  билдинер.

ТР-ниң Чазак Даргазының албан-дужаалын түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг июль 25-те РФ-тиң кадык камгалал сайыды Михаил Мурашко-биле ужурашкаш, 10 муңдан эвээш эвес вакцина-биле хандырар дугайында дугуржулганы кылган. Тывада дүүн немей вакцина чедип келгенин ТР-ниң кадык камгалал сайыдының оралакчызы Марианна Куулар дыңнаткан. Оралакчы сайыттың чугаазы-биле,  бо хүнде чурттакчы чоннуң 48 хуузу азы 61 муң ажыг кижи ковидке удур вакцинаның бирги тарылгазын алган, 48 муң ажыг кижи ийигизин алган. Чонну ковидке удур тарыыр ажыл республикада идепкейлиг чоруп турарын ол дыңнаткан.

Бо хүнде республика девискээринде бирги сезонда 17 стационарлыг лагерьде 1207 уруглар дыштанып турар. “Байлак” лагеринден аңгыда, өске лагерьлерде дүвүренчиг байдал илереттинмээн. Бүгү санитарлыг норманы сагып турган үеде лагерьге дыштанып турган уруглар чүге  аарый бергенин илредири-биле эпидистелге ам-даа уламчылап турар.

#Коронавирус#Вакцинация #Шынсолун #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
ЧУРТТААР «УЯ» ЧОКТА, АЖЫЛДЫҢ ШЫНАРЫ КУДУЛААР
Следующая запись
Тываның аныяктары Владислав Ховалыг-биле
Меню