Рубрикалар

Кичээниңер! Республикада эпидбайдал нарыыдаан

Кадык-ла чорза, артканы-даа ажырбас дижир бис. Ам ол сөстерниң кайы хире үнелиин кижи бүрүзү биле берген. Кичээнгейлиг болуп, бодунуң-даа, чоок улузунуң-даа кадыын бодаар болза, санитарлыг негелделерни хажытпайн, серемчилелдиг болуру чугула.

Хүнден-хүнче республика девискээринде коронавирус хамчыктыг аарыгдан аарып турар улуг-даа, аныяк-даа улустуң саны кончуг дүрген өзүп турарын үстүнде сан-чурагай көргүзүп, дүвүрелди оттуруп турар.

Предыдущая запись
ОВААРЫМЧАЛЫГ! ВИРУС ДҮРГЕН ТАРАП ТУРАР
Следующая запись
УЛУГ-ХЕМНИҢ БАЛЫЫН КӨВҮДЕДИР
Меню