Рубрикалар

Кижи бүрүзүнүң хамааты хүлээлгези

 

     Школачы бүрүзүнге улуг улустуң кичээнгейи болгаш сагыш човаашкыны үргүлчү херек, ылаңгыя Билиглер хүнүнде. Ынчангаш ТР-ниң ИХЯ-ның күрүне автоинспекциязының эргелелиниң ажылдакчылары Кызылдың 2 дугаар школазының чамдык өөреникчилериниң бажыңнарынга хол куруг эвес аалдап четкен.

       Өөредилге херекселдеринден аңгыда, караңгыда чырыыр элементилерлиг сумкалар, рюкзактар, фликерлер, брелоктарлыг болгаш Орук шимчээшкининиң дүрүмнерин бижээн блокноттарлыг белектерни эки күзээшкиннер-биле тыпсып берген. Ада-иелер-даа, бичии уруглары-даа аажок өөрээн. Оларның бирээзи Чиңгис Базыр, 2-ги класстың өөреникчизи, өөрүп четтиргенин чугаалааш, «Чүгле 5 демдектерге өөренинмишаан, авазынга дузалажыр мен» деп аксы-сөзүн берген.

    Полицияның полковниги Андрей Светышевке баштаткан күрүнениң автоинспекторлары «Школаже киреринге дузалаш!» ачы-буянныг акцияга чылдың-на демниг киржип турар.

      Бичии кижилерниң салым-чолунуң дугайында бодап, оларны үргүлчү деткип, сагыш-човап дузалажып, амыдыралга оларның бүзүрелдиг даяңгыыжы болуру кижи бүрүзүнүң хамааты хүлээлгези. Ада-иелер уруг-дарыының чаа өөредилге чылынга белеткенип алырынга дузалааны дээш, күравтоинспекторларга сеткилинден өөрүп четтиргенин илередип турганнар.

 

Предыдущая запись
Аныяк кадрлар немешкен
Следующая запись
ЧЕРБИНИҢ ВАРЕНЬЕЗИ
Меню