Рубрикалар

КЛАСС УДУРТУЛГАЗЫ ДЭЭШ НЕМЕЛДЕ ТӨЛЕВИРНИ БЭЭР

Тываның техникумнар болгаш колледжтер башкылары класс удуртканы дээш 5 рубль хемчээлдиг ай санының немелде төлевирин 2021 чылдың сентябрь 1-ден санап эгелээр. Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг республика чазааның август 31-де хүлээп алганы доктаалынга атты салган.

2020 чылдан бо хүнге чедир, 2,5 муң хире кижи – школа башкылары ол немелделерни ап турар. Бо чылын ортумак профессионал өөредилге черлериниң группа кураторларынга ол акшаны төлеп эгелээр. Ол 15 өөредилге албан черлериниң ниитизи-биле 323 башкызынга хамааржыр.

Класс удуртулгазы дээш немелдениң хемчээли район хуузу-биле санаарга, 9,5 муң рубль болур. Тожунуң даг техникумунуң башкылары “соңгу чүк” немээшкини-биле кады, шалыңынга 11,5 муң рубльди немей алыр.

ТР-ниң Өөредилге яамызының санааны-биле алырга, колледж база техникумнар башкыларынга сентябрьдан декабрьга чедир төлевирлерин дуглаарынга, республикага 16 ажыг млн рубль херек.

#Тывареспубликаныңчазаа #Өөредилгеболгашэртем #Улассудуртулгазы #Тыва #Тува #Тувамедиагрупп #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
САРЫГ-СЕПЧИЛЕРГЕ АНЫЯКТАР СЕСЕРЛИИ
Следующая запись
ХАЛДАВЫРЛЫГ ААРЫГ ЧАВЫРЛЫП ТУРАР
Меню