Рубрикалар

Коронавирус-биле ажыл хүнде – 13500 рубльден өрү

Айыылдыг байдалда ажылдап турары дээш, Тывада немелде төлевир акшазын эмчи ажылдакчыларынга санап эгелей берген. Апрель, май, июнь айларның шалың акшазынга немей ниитизи-биле 178 ажыг млн. рубль федералдыг бюджеттен төлээри көрдүнген.

РФ-тиң Чазааның 2020 чылдың апрель 2-де үнген № 415 доктаалы езугаар коронавируска удур ажылды чорудуп турар, аарыг кижилер-биле харылзаалыг турган хамаатыларны хынап, дуза чедирип турар бригадаларның эмчилери болгаш инфекционист, терапевт, педиатр, пульмонолог, участок эмчилеринге ортумак шалыңының 80% азы 32890 рубль немей төлээри көрдүнген. Ажылдаан ээлчеглери 7 хонуктан көвүдевес ужурлуг деп айыткан. 24 шак ажылдааны бир ээлчег болур.

Эмчи сестралары, дүрген дуза фельд­шерлери, ФАП фельдшерлери, лаборантылар, анестезистерге 1 хүн ажылдаан смена дээш төлевири ортумак шалыңындан 40% немээн акша түңнүг. Эмчи сестраларының шалыңынга 50% немээр, аштап-чуп турар ажылчыннарның шалыңынга 30% немээри көрдүнген.

Дүрген дуза чедирер черлерниң те­ле­фон таварыштыр аарыг кижилерни бү­рүткеп, харылзажып турар эмнелге ажылчыннары шалыңының 20% немелде акшазын алыр.

Ийи дугаар РФ-тиң Чазааның № 484 2020 чылдың апрель 12-де үнген док­таалы езугаар, коронавирустуг кижилер-биле эмнелгелерде дорт ажылдап турар анестезиолог-реаниматологтар, инфекционист эмчилерниң шалыңы 200-250 муң рубль чедип болур. Регион бүрүзүнде ол ылгалып турар.

Чаа коронавирус илерээн аарыг кижилерге дүрген дуза чедирип турар эмчилерге 1 ээлчегге ажылы дээш, 50 муң рубльди, эмчи сестралары, чолаачыларга 25 муң акшаны немей төлээри көрдүнген.

А эмнелгеде аарыг кижилерниң амы-тынын камгалап ажылдап турар эмчилерге 80 муң рубль, эмчи сестраларынга 50 муң рубль, аштап-чуп турар ажылдакчыларга 25 муң рубль немелде шалыңны төлээр.

Бо хүнде 15 млн. 935 муң акша төлевирин 651 кижиге санап каан. Госпитальдың 121 ажылдакчызы 3 млн. 540 муң рубльди алыр. Оон аңгыда,147 кижи база немелде акшаны алыры көрдүнгенин Тываның Саң-хөө яамы­зы бадыткаан. Май 18-те эмчилерниң агар саннарынче деткимче шалыңнары кирип эгелээр.

#Шын

Предыдущая запись
Тывадан 92 муң хире ажы-төл 10 муң рубль төлевирни алыр
Следующая запись
Эмчилерни бодаалыңар!!!
Меню