Рубрикалар

КОРОНАВИРУСТУҢ ЧАА ХЕВИРИ «ОМИКРОН» ДЕЛЕГЕЙДЕ ТАРАП ЭГЕЛЭЭН

Мурнуу Африка Республикага баштай тывылган коронавирустуң чаа хевири ол чурттуң девискээринден болгаш Африка диптен безин дашкаар тарап эгелээн.

Ону Бүгү-делегейниң кадык камгалал организациязы (БКО) «омикрон» деп адаан.
«Омикрондан» аараан улус Италияда, Великобританияда, Гонконгта, Португалияда илереттинген. БКО хамчыктыг аарыгның чаа хевирин кончуг айыылдыг деп санап турар.

Делегейниң информастыг агентилелдериниң медээлеринден билдинип турары-биле, коронавирустуң чаа хевири «омикрон» СПИД аараан кижиниң организминге ковид-19-тан аарый бээрге, тывылган деп турар.

Ам бо хүннерге чедир коронавирустан аарааш, сегээн улус ковид-19-ка удур камгалал иммунитеттиг деп санап турган болза, «омикрон» хамчыктыг аарыгдан аарып каапкан улуска кончуг айыылдыг болуп турарын база-ла Бүгү-делегейниң кадык камгалал организациязы дыңнаткан.

Коронавирустуң «омикрон» дээр чаа хевири «дельта» хевирден 50 чедир мутациялыг болгаш дүрген тараары-биле ылгалып турар.

Коронавирустуң сөөлгү хевири «омикронну» илередир чүүлдү 9 хонук дургузунда кылыптарын Вероника Скворцова «Россия-24» телеканалга медеглээн.

Коронавируска удур чаа эм «Мир-19» «омикронну» база эмнеп шыдаар деп ФМБА-ның удуртукчузу санап турар.

Федералдыг медик-биологтуг агентилелдиң (ФМБА) удуртукчузу Вероника Скворцова коронавируска удур чаа «Мир-19» эмни бодунга шенеп көргенин федералдыг массалыг информация чепсектеринге дыңнаткан.

Чигирзиг амданныг чаа эмни 10 минута дургузунда думчукче киир тынар ужурлуг. Вероника Скворцованың чугаалап турары-биле, ковидтен аараан кижиден аарыгны чыпшырып алган соонда, ол чаа эмни тынып алыр болза, организмге вирустуң хоразы эвээжээр деп турар.

Ам бо хүннерде чаа эмниң клиниктиг шенелделериниң 2 дугаар чадазы дооступ турар. ФМБА ол дугайында отчетту РФ-тиң Кадык камгалал яамызынче чоруткан болгаш чаа эмни бүрүткээрин манап турар.

Чаа эм «Мир-19» коронавируска удур профилактика чорударынга болгаш ону эмнээринге көрдүнген. Чаа эмни думчук таварыштыр киир тынар болгаш думчук иштин чаап ажыглаар.

«Мир-19» вирустуң өзүп тараарын, хамчыктыг аарыг коронавирустуң аар эртерин болдурбас. Ол ышкаш ону коронавирус-биле катай өкпе аарыгларын (пневмониттер) болгаш респираторлуг аарыглар эмнээринге ажыглаар.

Мерген АНАЙ-ООЛ.

#Коронавриус #Кадыккамгалалы #Омикрон #Тыва #Тува #Шынсолун #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
ВЛАДИСЛАВ ХОВАЛЫГ: “ОЛАР УРУГЛАР САДЫНГА КЫЛЫН ИДИК-ХЕПТИГ ТУРБАС УЖУРЛУГ”
Следующая запись
АЙ-ХЕРЕЛ МОӉГУШКА ДАРЫЙ ДУЗАЛААР
Меню