Рубрикалар

Коронавирустуг иелерден кадык кыстар төрүттүнген

Республиканың Перинаталдыг төптүң кол эмчизиниң оралакчызы Инна Лопсанның «Шын» солунга телефон таварыштыр бадыткааны-биле, май 26 биле май 28-те төптүң эмчи бригадазы ийи кыс уругларны аваларының кадыының аар байдалын барымдаалааш, «кесарево» кезиишкин таварыштыр төрүттүнүп кээринге дузалашкан. Иелерниң бирээзи Барыын-Хемчик чурттуг, 25 харлыг, өске уруглары база бар. Чаа төрүттүнген чаштың кили 2,475,  узуну 45 см болган.

Май 28-те Кызыл чурттуг 37 харлыг аваның уруу 2 716 килдиг, узуну 47 см төрүттүнген. Аваларының байдалы нарын бооп артып турар, өпеялар иелээ каң-кадык болган, иелеринден аңгы чыдып турар.

Ниитизи-биле коронавирус­туң анализи бадыткаттынган 23 сааттыг херээженнер бо хүнде эмнелгеде чыдар. Иштиг-сааттыг үези 7 неделядан 37 дугаар неделялыг болуп турар. Чүгле 6 кижи экиргеш, үндүр бижиттирген, ол дээрге аарыг кижи саны эвээш турда апрель ай эгезинде аарый бергеш, үезинде эмнээшкинни алган иелер. 

Эмчилер катап-катап сагындырып турары: иштиг херээжен кижилер өкпеже халдаар аарыгны өскелерден берге эрттирер, чүге дизе ийи кижи орнунга тынып турар, ынчангаш камнаныр, даштыгаар үнмес, өске кижилер-биле бичии-даа харылзашпас болза эки.

 Саяна Монгуш белеткээн. Авторнуң тырттырган чуруу. #Шын

Предыдущая запись
«Тыва Ломоносовтуң» оглу
Следующая запись
Мал оолдаашкыны чедиишкинниг доозулган
Меню