Рубрикалар

КУЛЬТУРА БОЛГАШ УРАН ЧҮҮЛ АДЫРЫНГА ГРАНТЫЛАР

Тываның Культура болгаш туризм яамызы хуу сайгарлыкчылар болгаш боттары ажыл-биле хандырттынган кижилер аразынга дараазында угланыышкыннарда чогаадыкчы төлевилелдер боттандырылгазынга Тыва Республиканың Баштыңы-Чазааның Даргазының культура болгаш уран чүүл адырында грантыларын бээр дээш чагыглар хүлээп алыышкынын ноябрь 1-ге чедир узаткан:

— уран чурулга;
— архив херээ;
— хөгжүм уран чүүлү;
— танцы-сам уран чүүлү;
— театр болгаш цирк уран чүүлү;
— кино;
— музей херээ;
— библиотека херээ;
— улусчу чогаадылга, ус шеверлел база ус дарганнаашкын;
— культура болгаш уран чүүл адырында өөредилге болгаш эртем шинчилелдери.

Чагыгларны 2021 чылдың ноябрь 1-ге чедир дараазында адреске хүлээр: Кызыл хоорай, Щетинкин-Кравченко кудумчузу, б.46, каб.308, профессионал уран чүүл болгаш өөредилге килдизи.

Харылзажыр телефон: 8(394) 22-317-68.

ТР-ниң Чазааның парлалга албаны.

#Тываныңбаштыңыныңгрантылары #Культура #Уранчүүл #Тыва #Тува #Шынсолун #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
БЕЛЕКТИГ ТАРЫЛГА
Следующая запись
АЮШ МОНГУШ – ТЫВАНЫҢ УЛУСЧУ УЧАСТОК ШАГДААЗЫ
Меню