Рубрикалар

«Культураның салгакчылары»

2022 чылдың март 1-ден апрель 30-ге чедир «Культураның салгакчылары» бичии уруглар фестивалын регионга чарлаан. Улусчу культурага болгаш Тываның уран чүүлүнге бичии уругларның салым-чаяа­нын тодарадыры, камгалап арттырып алыры – фестивальдың кол сорулгазы.
Каасталга уран чүүлү, аас чогаалы, национал идик-хеп, чаңчылчаан судно тудуу, чер-чурт шинчилээри база беш аңгы хевирге ажылдарга болур.
Өөредилге черлери, чогаадыкчы коллективтер, башкылар, хууда киржикчилер фестивальга киржип болур. 10–13 болгаш 14–17 харга чедир деп ийи аңгы бөлүкке киржикчилерниң ажылдарын көөр. А башкыларның ажылын аңгы үнелеп көөр.
Айдың Ондар.
Чурукту интернет четкизинден алган.

Предыдущая запись
Бичии уругларга кешбэк
Следующая запись
Үжен чыл төөгүлүг ат
Меню