Рубрикалар

Кышты үдеп, часты уткуп…

DSC_1436
DSC_1459
DSC_1466
DSC_1475
DSC_1476
DSC_1487
DSC_1495
DSC_1542
DSC_1561
DSC_1562
DSC_1569
DSC_1575
DSC_1623
DSC_1632
previous arrow
next arrow

Четтикпейн манаарывыс, частың келирин оштаан чараш байырлал март 1-де Кызылга солун оюн-хемчеглер-биле болуп эрткен.

Арат шөлүнде янзы-бүрү делгелгелерни сонуургап көр­ген, мөөрейлерге, оюн-тог­лаага киришкен улуг-биче чонну чүдүлге, омак-сөөк чокка «Масленица» каттыштырган. Ол хүн орус чоннуң кышты үдээринден аңгыда, бот-боттарындан өршээл дилеп, дуза хереглеп турар кижилерге экини кылып, буян өргүүрүнүң онзагай хүнү.

Орус культу­ра төвүнүң «Октай» бөлүү «Пет­руш­каның масленицазы» деп театржыткан көргүзүүн бараал­гадып, чыылган чонну изиг шай­же, чаа быжырган далганнар­ны чооглаарынче чалаан. Көргүзүгнүң кижи дурту хире улуг маадырларын сонуур­гаан чаштар кыңчык­тырбайн, чурукка кады тырттыржып ап турганнар.

Байырлалдың эң көрүштүг кезээ он метр узун чагыже үнер мөөрей беш шак үргүлчүлээн. Бичии-даа ылдыртынар чүве чок кылдыр хоюглаан чагыже 100 ажыг кижи киржир күзелин илереткеш, чүгле он үжү шыпшык бажынга четкеш, хеп чуур машина, соталыг телефон дээш янзы-бүрү электрилиг эдилелдерден эгелээш, шоодай далган, чигир дээш шаңналдарны алганнар.  Бо чылын ТР-де Альпинизм федерациязы чагыже үнер кижилерге камгалал трозун кылганы чаа чүүл болган. Ооң мурнунда чылдарда 10-11 метр бедикче камгалал херексели чокка үнүп турган болза, бо чылдан эгелеп чагыдан аңдарлы бээр деп сезик чокка, кичээнгейни чүгле салган сорулгазынче углаары арткан. Эрткен чылын 70 хире кижи адын бижиттирген болза, бо чылын 120 ажа берген.

Мөөрейлерге школа на­зыны чет­пээн уруг­лардан эге­лээш, улуг кижилерге чедир киришкен. Оларның аразында шупту оюннарда идепкейлиг киржип турар бөлүк оолдардан кайы оюн эң солун болганын айтырарымга: «Сыртыктар-биле соккулажыр оюн эң солун чүве-дир. Бажыңга азы өске черге ону ойнавас-ла болгай бис. Ава, ачавыс ынчаар тенип ойнаарын чөпшээревес. Сыртыктарны база камнаар. Тенектенип ойнап-ойнап, чигирзиг белектер база алыр, эки чүве-дир» – деп, мурнун былаажып харыыладылар. Аңаа бир дугаар черни 8 харлыг Антон Дүгержаа чаалап алган.

В. Көк-оол аттыг хөгжүм-шии театрының баарынга чогаадыкчы коллективтерниң оюн-көргүзүүнге орус чоннуң кудалаашкын болгаш өске-даа езулалдарын канчаар эрттирерин баштак аян-биле таныштырып көргүскен.

Чаңчыл езугаар кыш-биле ка­ды эрги багай чүүлдер ырап чо­рут­сун дээш, ооң дүрзү-хевирин  өрттедип, соок үе-биле байырлашкан.

Ол-ла хүн «Тываның буянныг чүректери» аныяктар шимчээш­кини «Буянны сөңнеп – блиныдан садып ал» деп хемчегни эрт­тирген. Оон кирген орулга-биле өскүстер бажыңында чаштарга канцелярия херекселдерин садып берген.

Аржана ЧАМЗЫРЫН.

Даян ДАНСЮРЮННУҢ тырттырган чуруктары. #Шын

Предыдущая запись
Бөлгүмден өөредилге төвүнге чедир
Следующая запись
Хандагайтының школачылары ада-чурт дайынының төөгүзү мөөрейге тергиидээн
Меню