Рубрикалар

Кызыл хоорай “Арыг агаар” деп федералдыг төлевилелче ирген

Найысылалывыс чурттакчыларынга онза эки медээни Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг бодунуң телеграм-каналынга дыңнаткан:
“Өөрүшкүлүг медээ-биле үлежийн, өңнүктер! Кызыл хоорай “Арыг агаар” деп федералдыг төлевилелче немей киирген хоорайлар даңзызынче кире берген-дир. Ол айтырыгны эрткен чылдың август айда Россияның Бойдус курлавырлары болгаш экология сайыды Александр Александрович Козлов-биле @ministrlive дугурушкан турган бис.
Кызыл хоорайда кара ыш-хөөге хамаарышкан чидиг айтырыг бистиң кижи бүрүзүнүң сагыш-сеткилин дүвүредип турар болгай. Ам найысылалывыста экологтуг байдалды экижидеринге дузаны алырывыс ол. Ук ажылды чорударынга көвей акша-хөреңги негеттинип турар. Чонну дүвүредип турар айтырыгны шиитпирлээринге бурунгаар херии базым кылдынган”.
“Арыг агаар” деп төлевилелдиң кол сорулгазы – агаарже үнүп турар хоралыг бүдүмелдерни эвээжедири, чоннуң тынып турар агаарын арыглаары-биле хемчеглерни алыры. Төлевилелче эң-не хирлиг агаарлыг кылдыр илереттинген хоорайлар кирип турар.
Чурукту интернет четкизинден алган.

Предыдущая запись
Тыва чаа бажыңнар тудары-биле 213 сая ажыг рубльди алыр
Следующая запись
«Zа нами правда!» деп төлевилел
Меню