Рубрикалар

Кызыл хоорайның чурттакчы чонунуң кичээнгейинге!

Россия Федерациязының девискээринге чаа коронавирус халдавырының тарап нептерээрин болдурбас талазы-биле, Тыва Республиканың Баштыңының 2020 чылдың март 16-да № 53 Чарлыы, Тыва Республиканың Чазааның 2020 чылдың март 16-да № 88-р айтыышкыны, Тыва Республиканың кол санитар эмчизиниң саналдары, Кызыл хоорайның мэриязының 2020 чылдың март 19-тан №182-р айтыышкыны езугаар, Кызыл хоорайның мэриязының дыңнадыры болза:

2020 чылдың март 20-ден апрель 30-ге чедир, Кызыл хоорайның мэриязының социал политика талазы-биле департамен­тизиниң ажылының чуруму өскерилген.

Документилерни dep-social117@yandex.ru электроннуг почта таварыштыр дужаап болур. Дужаап турар документилериниң хевирин албан айтыр (пособие, субсидия, инвалидтерге чиигелделер, ай санының акша-төлевири, орнукшудулга).

Айтырыглар талазы-биле дараазында телефоннарже долгааш, билип ап болур: субсидиялар килдизи — 2-18-49; пособиелер килдизи – 3-01-89; инвалидтер болгаш хоочуннар-биле ажылдаар килдис – 3-07-89; орнукшудулга — 3-04-64; хүлээп алыышкын өрээли – 2-11-27.

Предыдущая запись
Республикаже кирер оруктарга санитар постуларын тургузуп, чаа терапия корпузун калбартырын негээн
Следующая запись
Март 27-де Бүгү-делегейниң театр хүнүнге уткуштур
Меню