Рубрикалар

Кызылдың арат шөлүнге

“Шагаа байыр моорлап келди, арат чонум чолукшуулу!” дээн кыйгы-биле найысылалдың төвүнге байырлал-даа эгелээн. Арат шөлүнге Шагаа уткуп байырлаан чон каас-шиник идик-хевин кеткен, өөрүшкү-маңнайлыг чыглып келген.

Кызыл хоорайның мэриязы биле Алдан-Маадыр аттыг Национал музейниң коллективи чыл санында ак өглерни тиккеш, кара мүн, сүттүг шай болгаш боо­ва-боорзак-биле чыглып келген чонну ашкарып-чемгерери чаңчыл болган. Музейниң коллективи “Буга-шыдыраа” оюнну, мэрияның ажылдакчылары “Бардамнаар” мөөрейни организастаан.

Тыва Үндезин культура төвүнүң ажылдакчылары аът шалбалаа­рын­га, даш көдүре­рин­ге, тевектээринге мөөрейни эрт­тир­ген. Аът шалбалаарынга аңгы-аңгы кожууннардан эрес-кашпагай эрлер адааннашкан. Түңнелинде бирги черни Тес-Хемден Мөңге Сагаачы, ийигизин Сүт-Хөлден Арат Ондар, үш­кү­зүн Барыын-­Хем­чиктен Ай-Хаан Хомушку алган.

Тевектээр мөөрейге киржикчилер саны дыка хөй болган. Аңаа база-ла арга-дуржулга херек. Эң-не хөй 68 санга чедир Сайын-Белек Хуурак тепкен, 57-ни Эртине Донгак, 35-ти Майдыр Донгак шыдапканнар.

Эң-не күштүг эр кижилерни илередир мөөрейге мөге-шыырак эрлер киришкен. 125 килограмм деңзилиг дашты көдүргеш, бир дугаар черни Өвүр оглу Оттук Норжукай алган, ийигизи – мөге Сергелең Ондарда, үшкү черде Чаа-Хөлден Александр Бышкак-оол болган.

Кызылдың 11 дугаар уруглар садының коллективи ажы-төлү-биле катай шупту тыва национал идик-хептиг байырлап келгеннер. Чоокта чаа ук уруглар садында немелде ясли бөлүү ажыттынган, ынчангаш үнүп келген Чаа чылда коллектив хей-аъды бедик көдүр­лүүшкүннүг ажылдап эгелээн дээрзин эргелекчизи Оюмаа Тюлюш дыңнатты.

Тываның Камбы-ламазы 7 кызыл меңгилиг, Демир олуттуг, Ак Күске чылы моорлап келген дээрзин чарлааш, улуг йөрээл күзээшкиннерни кылгаш, хей-аът номун номчаан.

“12 чылдың эргилдезин кым баштаарыл?” деп театржыткан көргүзүгде кашпагай, кажар Күске шупту аң-меңни тиилеп үнгенин көргүзүп турары дыка солун. Культура ажылдакчыларының чараш танцы-самы, ыры-шоору-биле байырлал уламчылаан.

Алдынай АРАКЧАА. #Шын

DSC_8846 _
DSC_8841 _
DSC_8797 _
DSC_8792 _
DSC_8779 _
DSC_8736 _
DSC_8699 _
previous arrow
next arrow
Предыдущая запись
Тайга эдээ Иштии-Хемге Шагаа
Следующая запись
Хадыыр тайганың эдээнге
Меню