Рубрикалар

КЫЗЫЛДЫҢ ЕПАРХИЯЗЫНЫҢ 10 ЧЫЛ ОЮ

Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг Кызылдың Епархиязының төлээлери-биле ужурашканын социал четкилерде бодунуң арынында бижээн.

— Тывада үзел-көрүжү, шажын-чүдүлгези, культуразы болгаш ёзу-чаңчылдары дөмейлешпес, аңгы-аңгы улустар чурттап турар. Бөгүнде оларның бот-боттарының аразында тургустунуп келген хамаарылгазындан бистиң республикавыста амыр-тайбыңның база эп-сеткилдиң дугайында чугаалап болур бис. Бот-боттарывыска дуза кадарынга кайы-даа үеде белен болур ужурлуг бис.

Кызылдың Епархиязы тургустунганындан бээр 10 чыл оюн бо чылын демдеглеп турар. Ооң ужурунда Владыка Феофан болгаш Кызыл епархиязының секретары Ермоген иеромонах-биле ужураштым. Байырлалдың хемчээли эпидбайдалдан хамааржыры билдингир.

Ажыл аайы-биле Шагаан-Арыгга чедип чорааш, тудуп турар хүрээге барган мен. Тудуг материалдарын садып алырынга дуза херегиниң дугайында ооң ажылдакчылары ынчан чугаалап турган. Бизнес ниитилелиниң төлээлери Тывада улус чоннар болгаш шажын-чүдүлгелер аразында эп-сеткил бар деп чүүлдү боттарының үлегери-биле көргүспүшаан, ачы-буянныг ажыл-херекке каттыжып келгени дээш сеткилимден өөрүп тур мен. КХН «Өлчейниң» удуртулгазы Орус православ церковь Кызылдың Епархиязынга 500 000 рубльду өргээн, а «Восток» компаниязы шала кылыр цементини чогуур хемчээли-биле берген болду. Шагаан-Арыг хоорайда православ хүрээни демнежип тургаш, доозар бис.

#Кызылдыңепархиязы #Владиславховалыг #Тыва #Тува #Тувамедиагрупп #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
ЭМНЕЛГЕЛЕРДЕ ЧАА ТРАНСПОРТ КЕЛГЕН
Следующая запись
ТАЙГА-ТАСКЫЛ ТАРЛАГ СУУРДА ИНТЕРНЕТ МООРЛАП КЕЛГЕН
Меню