Рубрикалар

ЛАҢААЛАР – ӨГ-БҮЛЕ УЖУР-ЧАҢЧЫЛДАРЫНЫҢ КАДАГАЛАКЧЫЛАРЫ

Чылдың өг-бүлези

2021 Тываның Күш-ажыл болгаш социал политика яамызы Тес-Хем кожуундан Кур-Дагба Хорлай-оолович биле Салбакай Тихоновна Лаңааларның өг-бүлезин регион тиилекчилери кылдыр бүгү-российжи мөөрейже идип үндүрген. Россия Федерациязының 85 субъектизинден регион чадаларынга тиилээн 366 өг-бүледен чагыглар мөөрейже кирген. Россия Федерациязының Күш-ажыл болгаш социал политика яамызы, амыдыралдың берге байдалынга таварышкан уругларны деткиир фонд мөөрейни организастаан.

Тываның Күш-ажыл болгаш социал политика яамызының дыңнатканы-биле алырга, Тес-Хемниң Ак-Эриктен үш оолдуг Лаңааларның өг-бүлези август 24-те кады чурттаанының 14 чылын демдеглээр. Өг-бүле хууда дузалал ажыл-агыйында чылгы малды база инектерни тудуп турар. А оларның ынак ижи – тыва хептер даараары база аъттың дериин кылыры.

Өг-бүлениң баштыңы Кур-Дагба Хорлай-оолович адазындан өөренип алганы аъттың дериин кылыр билиин ам оолдарынга, төрээн школазының өөреникчилеринге дамчыдып берип чоруур. Кур-Дагба Хорлай-оолович оолдары Каң-Демир, Болат база Найсрунну чажындан-на чылгы малды ажаап-карактаарынга, мунарынга өөреткен. А өг-бүлениң херээжен ээзи Салбакай Тихоновна амданныг хымысты белеткээриниң чажыттарын айтып берип чоруур. Амгы үеде өг-бүле хымыс, чылгы эъди, аът дериг-херекселдери садар боттарының ажыл-херээн ажыдып алган.

Тыва чоннуң ужурларын сагып, езу-чаңчылдарны эдерип, өгбелеринге мөгейип чорууру – өг-бүледе ыдык чүүл. Лаңаалар ажы-төлүн чажындан-на күш-ажылга өөредип, мал малдаарынга кижизиткен. Ынчангаш-ла боор, оолдар аъттарынга аажоктар.

Лаңаалар «Чылдың өг-бүлези» бүгү-российжи мөөрейге шаңналын өг-бүлениң улуг чедиишкини болгаш эң өөрүнчүг болуушкуну деп санап турар. А бергедээшкиннер өг-бүлеге албан турар, бир эвес чоок кижилеринден билиишкин болгаш деткимче бар болза, шаптараазыннарны эртери белен дээри шын.

Төрээн сууру Ак-Эрикте Лаңааларның өг-бүлези үлегерлиг, өг-бүле кижизидилгезинде оларның ачы-хавыяазын бүгү-российжи мөөрей бадыткааны ол.

#Күш_ажылболгашсоциалполитика #Чылдыңөг_бүлези #Тес_хемкожуун #Тыва #Тува #Тувамедиагрупп #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
ЧЕДИ-ХӨЛДЕ ПОЛИКЛИНИКА СЕПТЕЛГЕЗИ
Следующая запись
ҮШ МУҢ АЖЫГ ӨГ-БҮЛЕНИ ХӨМҮР-ДАШ-БИЛЕ ХАНДЫРАР
Меню