Рубрикалар

«ЛУНСИННИҢ» УУРГАЙЫНГА ӨЛҮМ

Тываның истекчилери Кызыл-Даштыгның мөөң чыдымында болбаазырадылга комбинадынга чер адаанда уургайга руда буступ төгүлгенде, ажылчынның өлгениниң соонда кеземче херээн оттурган дээрзин Истелге эргелелиниң парлалга албаны дыңнаткан.

Декабрь 11-де 18.00 шак үезинде Кызыл-Даштыгның хөй металлдыг мөөң чыдымының чер адаанда уургайынга рудалар таварты эртер үттү частыр бүдүмел-биле чазылдырып турда, быжыглаттынмаан участоктуң шывыының тии сөктүп баткан. Алдынган кемдээшкиннеринден бүдүрүлгениң 24 харлыг ажылчыны Аймир Доңгак амы-тынындан чарылган.

Амгы үеде озал-ондактан когараан ажылчынның өлүмүнүң чылдагаанын тодарадырынче угланган суд-медицина шинчилелин чорудуп турар. Истекчи Истелге эргелелиниң криминалист истекчизиниң, Росхереглелхайгааралдың Тыва Республика талазы-биле эргелелиниң ажылдакчызының киржилгези-биле катай озал-ондак болган черни, а ол ышкаш бүдүрүлгениң административтиг оран-савазын хынап көрүп, ооң үезинде күш-ажыл камгалалынга база айыыл чок чоруунга холбашкан саавырларны хурааган. Кеземче херээниң истелгези уламчылап турар.

А. ХЕРТЕК белеткээн.

#Лунсин#Озал_ондак #Истелгехерээ #Тыва #Тува #Шынсолун #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
АЙЫЫЛ-ХАЛАПТЫҢ СООНДА ЧОГУУР ТҮҢНЕЛ ҮНДҮРБЭЭН
Следующая запись
ТЫВАНЫҢ БАШТЫҢЫНЫҢ ШЫҢГЫЫ ХАЙГААРАЛЫНДА
Меню