Рубрикалар

МӨҢГҮН-ТАЙГА БИРГИ ОДУРУГДА

Мөңгүн-Тайга кожуунда COVID-19-ка удур улуг улустуң вакцинациязының 2022 чылдың январь 21-ниң хүнү-биле байдалы.

Коронавируска удур бирги компонентиниң вакциназы-биле 2854 кижи, Спутник Лайт-биле 344 кижи тарыткан. Бирги компонентиниң вакциназы-биле тарыдыышкын планын кожуун 100,6 хууга күүсеткен.

Ниитизи-биле тарыдыышкынны (I-ги II-ги компоненти-биле) долузу-биле эртер ужурлуг 2835 кижиниң 2414-дү эрткен.

Кожуунда киир бижидилгелиг-даа болза, амгы үеде түр үеде кожуундан даш­каар ажыл-агый, амыдыралының аайы-биле турар 235 кижи база тарыдыыш­кынны эрткен. Оларның-биле кады тарыткан улустуң саны 2854+(235 кижи) =3089 кижи. Ниитизи-биле 108,9 хуу четкен.

Мөңгүн-Тайга кожууннуң чурттакчыларының аразында улуг улустуң саны 4160 кижи. Оларның 80 хуузу — 2835 кижи тарыткан.

2022 чылда тарыдыышкынны 1245 кижи эртер ужурлуг. Оларның аразында 400 кижи 12-ден 17 харга чедир уруглар.

Алды ай бурунгаар ковидтен аарып каапкан 285 кижиниң аразында 46 кижи 12-ден 17 харга чедир бичии уруглар, 239 кижи — улуг улус.

60 хардан өрү назылыг тарыткан улустуң саны 213 кижи. Ниитизи-биле тарыдыышкынны (I-ги II-ги компоненти-биле) долузу-биле 354 кижи эрткеш, 166,2 хууну тургускан.

Бо талазы-биле көрдүнген планны кожуун 156 хууга күүсеткеш, республикада бирги черни ээлеп турар.

Кожуун девискээринге неделя дургузунда коронавирус халдавырлыг аарыгдан аараан ийи кижи демдеглеттинген. Ниитизи-биле аарып турар улустуң саны – 4.

Стационарлыг эмнээшкин ап турар улус амдыызында чок.

Амбулаторлуг эмнээшкинни дөрт кижи ап турар, оларның ийизи бичии уруглар.

Аарыг улус-биле холбаалыг турган 6 кижи эмчиниң шыңгыы хайгааралында турар.

К. МОНГУШ белеткээн.

Предыдущая запись
МАЛЧЫННАРНЫ КОВИДКЕ УДУР ТАРААН
Следующая запись
Александр Лукашенко Тываны көрүксеп турарын чугаалаан
Меню