Рубрикалар

МӨЛЧҮКЧҮЛЕРГЕ АРГА БЕРБЕС

Мөлчүкчүлерге хууда агар-саннарже холгаарлаар арга бербези-биле акша-хөреңгини шилчидерин болгаш алырын хуу банкылар хыналдага алыр ужурлуун Путин демдеглээн.

«Улгады берген улустуң акша-хөреңгизин мөлчүп турар улус дээрге, дүржок кулугурлар-дыр» — деп, телефон дамчыштыр хоочуннарны үптээн таварылгаларга хамаарыштыр бодалын В. Путин илереткен.

Предыдущая запись
Он беш уругну эмнелгеден үндүр бижээн
Следующая запись
В. ПУТИН: “ААРЫЫРЫНЫҢ ОРНУНГА, ТАРЫДЫП АЛГАНЫ ДЭЭРЕ”
Меню