Рубрикалар

Мөренде сагыш-сеткил оожургадыр кабинет

«Сагыш-сеткил оожургадыр кабинет» деп республика чергелиг мөөрейге тиилекчи болган республиканың 12 школазынга Кызыл хоорайда «Сайзырал» төвү психологтуң кабинедин бүрүнү-биле чүмнээр дериг-херекселди шаңнал кылдыр тывыскан турган.
Класстарда элезин-биле чуруттунар тускай стол, «Галактика 1200» деп дээвиирге азар, чырып турар модуль, кургаг бассейн, «Стандарт» деп көрүнчүктелип турар панель дээш оон-даа өске чараш болгаш ажыктыг дериг-херекселдиг кабинеттерде бичии уруглар улуг өөрүшкү-биле кичээлдеп кээп турар.
Тиилекчи школалар аразынче Эрзин кожууннуң Мөрен ортумак школазы база кирген. Чаа, чараш сагыш-сеткил оожургадыр кабинетти өөредилге адырында 36 чыл ажылдаан, психолог мергежилге 22 чылды тураскааткан, дуржулгалыг хоочун башкы Зоя Чылааевна Кулдун удуртуп-башкарып турар.
Мөрен ортумак школазында чаа дериг-херекселдиг кабинетке чүгле ук школаның өөреникчилери эвес, а кожууннуң өске-даа школаларының өөреникчилери кээп болур. Уруглар класстар аайы-биле тускай тур­гузуп каан график езугаар кабинетке кээп ки­чээлдеп турар.
Чурукту школаның архивинден алган
Предыдущая запись
Көдээ черниң башкызы
Следующая запись
Кызыл – Москва
Меню