Рубрикалар

Маадырларга мөңге алдар!

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг Украинага шериг операция үезинде биче сержант Эдуард Билзенниң, ефрейторлар Адыгжы Монгуштуң, Ромаз Оюннуң мөчээнин дыңнаткан. Оолдар эрес-дидим, коргуш чок, даңгыраанга болгаш албан хүлэлгезинге шынчызын көргүзүп, тайбың дээш амы-тынын өргээн.
«Бистиң тыва оолдарывыс дидим чоруу-биле кезээде ылгалып чораан. Ону эрес-дидими база маадырлыы-биле бадыткааннар. Оолдарны «Эрес-дидим чорук» ордени-биле мөчээн соонда шаңнаар дугайында 55-ки мотоадыгжы бригаданың удуртулгазының дилээн деткип тур мен. Мөчээн оолдарның өг-бүлезиниң кажыыдалын үлештим. Бүдүн Тыва маадыр оолдарывыстың өг-бүлелери база чоок кижилери-биле кады качыгдап тур. Маадырларга мөңге алдар» — деп, В. Ховалыг кажыыдалын илереткен.
Республиканың Чазаа мөчээн оолдарның өг-бүлелеринге кажыыдалды илередип, херек дузаны көргүзер.
Украинага тускай шериг операция үезинде, бөгүннүү-биле, Тыва Республикадан сес дайынчы мөчээн. Дайынчыларның дугайында чырык сактыышкын Тываның чурттакчыларының чүрээнге артар. Маадырлар уттундурбас.

Предыдущая запись
Чагырга черлери суггарылга системазының документилерин аайлап эгелээр даалганы алган
Следующая запись
Тыва 240 кижини хүлээп алырынга белен
Меню