Рубрикалар

 Май 15 – Делегейниӊ өг-бүле хүнү

Өг-бүле — республиканыӊ чаагай келир үезиниӊ болгаш чечектелип сайзыраарыныӊ үндезини

Тываныӊ Баштыӊы Владислав Ховалыг Делегейниӊ өг-бүле хүнүн таварыштыр республиканыӊ чурттакчы чонунга байыр чедирген.

«Өг-бүле – кижиниӊ амыдырал-чуртталгазында эӊ кол чүүл. Өг-бүлени солупку дег үнелиг чүүл делегейде чок боор.
Мээӊ эӊ чоок улузум – өөм ишти Айлаана, оолдарым Александр биле Владлан, кенээттерим болгаш уйнуктарым. Олар — мээӊ быжыг тылым, чөлеӊгиижим, күш-шыдалды берип, хей-аът киирип чоруур үндезин-дөзүм.
ооң-биле кады өг-бүле дээрге улуг харыысалга, бот-боттарынга шынчы болгаш ажылгыр кежээ болуру-дур.
Быжыг болгаш аас-кежиктиг өг-бүле – бистиӊ республикавыстыӊ келир үезиниӊ, ооӊ хөгжүлдезиниӊ болгаш чечектелип сайзыраарыныӊ үндезини.

Эргим чаӊгыс чер-чурттугларым!

Силерниӊ өг-бүлеӊерге хүндүткел, өөрүшкү болгаш деткимче кезээде турар болзун деп чүрээмниң ханызындан күзеп олур мен!
Өг-бүлеӊер быжыг болгаш төнчү чок аас-кежиктиг болзун! Делегейниӊ өг-бүле хүнү-биле!»

Предыдущая запись
Арзылаң мөге Сылдыс Монгуш шүүлген
Следующая запись
Эки турачылар салгалдары чыылган
Меню