Рубрикалар

Май 7 – Радио болгаш харылзаа адырының хүнү

Радионуң, телевидениениң болгаш бүгү-ле харылзаа ажылдакчыларының профессионал байырлалы-биле байырны чедирип, аас-кежикти, кадыкшылды, ажылынга чедиишкиннерни күзедивис.

Май 7-ниң хүнү төөгүже радионуң төрүттүнген хүнү кылдыр кирген. Чоорту информастыг технологияларның хөгжүп келгени-биле, телевидение, почта болгаш харылзаа ажылдакчыларының база профессионал байырлалы апарган. Амгы үеде чурагайлыг инфраструктура шапкын хевирлеттинип келген. Ол дээрге-ле соталыг харылзааның, телевидение, радионуң шынары бедип, Интернет четкизиниң калбарып турары-дыр. Ук адырның амгы байдалы дээрге хөй-ле эртемденнерниң, инженерлерниң, техниктерниң болгаш өске-даа харылзаа адырында ажылдап чоруурларның ажылының түңнели-дир. Ол дээш өөрүп четтирип, чоргаарланмас арга чок.

Предыдущая запись
Ажы-төлдү кээргеп көрээлиңер
Следующая запись
Кроссфит маргылдаазы эртер
Меню