Рубрикалар

МАССАЛЫГ ХЕМЧЕГЛЕР ЭРТТИРЕРИ — ТУРУП БОЛБАС ЧҮҮЛ-ДҮР

Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг бөгүнгү аппарат хуралынга Республиканың Чазааның кежигүннери хамыктың мурнунда шупту кызыгаарлаашкыннарны болгаш санитарлыг хемчеглерни сагыыр ужурлуг дээрзин чугаалаан.

— Кажан республиканың кадык камгалал адыры канчаар-даа аажок улуг ажылды чорудуп турда, өскелер массалыг хемчеглер эрттирип турары – туруп болбас чүүл-дүр. Спортчу хемчеглер эрттиргени дээш Тудуг яамызының, Күрүнениң чуртталга-коммунал ажыл-агыйының удуртукчулары-биле сайгаржырын Чазактың аппарадындан негеп тур мен.

#Аппаратхуралы #Кадыккамгалалы #Владиславховалыг #Тыва #Тува #Тувамедиагрупп #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
ОРУКТАРДА ОПЕРАТИВТИГ БАЙДАЛ НАРЫЫДААН
Следующая запись
КАПИТАЛ СЕПТЕЛГЕЛЕРНИ ДАРЫЙ КЫЛЫР
Меню