Рубрикалар

Mastercard и Visa карталар Россиядан дашкаар түр үеде ажылдавас

Россияның кандыг-даа банкының Visa и Mastercard карталары Россия девискээринге мурнунда үеде дег соксаал чок ажылдаар, а Россиядан дашкаар девискээрлерге түр када ажылдавас.
Россияның девискээринге шак ындыг карталар-биле банкомат таварыштыр акшаларны уштуп, картадан картаже акшаны шилчидип, садыгларга санажып болур. А даштыкының интернет садыгларындан бараан-сараан аймаа садып алыры болдунмас апаар. Ол ышкаш, даштыкы күрүнеге ол карталарны садыглар эртирбес.
Амгы үеде даштыкы чурттарда турар хамаатыларга картадан акшазын уштуп алырын сүмелеп турар. Азы “Мир” деп карта кылдырып алыр болза эки. Шак ындыг картаны делегейниң 11 чурттарында – Турция, Кипр, Вьетнам, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Мурнуу Осетия болгаш Абхазияда хүлээп турар. Даштыкы күрүнеже үнер мурнунда, ийи азы оон-даа хөй төлевир системазының баазында ажылдап турар (кобейджингтиг) “Мир” картаны ажыглаарын сүмелеп турар. Шак ындыг картаны делегейниң 100 ажыг чурттары хүлээп турар.

Объясняем.рф

Чуруктарны интернеттенталган

Предыдущая запись
Чурттуң удуртулгазының хүлээп алган шиитпирлерин деткип тур мен
Следующая запись
Оксана Ташкина: “Президентимге база шериглеривиске бүзүрээр мен!”
Меню