Рубрикалар

Моӊгуш Буян-Бадыргы ноянныӊ 130 харлаанынга

Уттундурбас төөгүлүг болуушкун

Чөөн-Хемчик кожуунга ийи дакпыр төөгүлүг болуушкунну демдеглээн.
«Тыва күрүнениӊ үндезилекчизи» деп Хүн ноян Моӊгуш Буян-Бадыргыныӊ 130 чылдаанынга, Чадаанада Моӊгуш Буян-Бадыргы аттыг музейниӊ тургустунганыныӊ 30 чылдаанынга тураскааткан төгерик ширээни эрттирген. Ол кожуун чагыргазыныӊ хуралдаар залынга болуп эрткен.

«Тыва күрүнениӊ үндезилекчизи», «Хайдып ноян азы Буруул ноян — Буян-Бадыргыныӊ ачазы», » Буян-Бадыргыныӊ мунгаранчыг салым-чолу», «Тывага политиктиг шаажылдалдар — студентлернин көрүжү-биле» болгаш «Чадаанага М. Буян-Бадыргы аттыг музейниң тургустунганы» деп илеткелдерни хемчегниң киржикчилери дыӊнаан.

Уттундурбас төөгүлүг болуушкунга Тыванын Алдан-Маадыр аттыг национал музейиниӊ директору Каадыр-оол Бичелдей, Тываныӊ гуманитарлыг болгаш социал-экономиктиг тускай шинчилелдер институдунуӊ директору Вячеслав Март-оол, Тывада политиктиг шаажылалдар музейиниң эргелекчизи Шолбан Ооржак, Тываныӊ культуразыныӊ алдарлыг ажылдакчызы В. Пюрюна, Тываныӊ культуразынын алдарлыг ажылдакчы Зоя Балчыырак болгаш М.Буян-Бадыргы ноянныӊ төрелдери «төгерик ширээге» киришкен.

«Тываныӊ төөгүзү», » Урянхай-Тыва дептер» деп номнарны чагырга даргазыныӊ оралакчызы Айдыс Дарый-оолович Кууларга, Чадаанада М. Буян-Бадыргы аттыг музей-салбырныӊ эргелекчизи Чодураа Гансовна Ховалыгга төп музейниӊ директору К. Бичелдей биле эртем-шинчилел институдунуң удуртукчузу Вячеслав Март-оол тывыскаш, илеткелчилерге өөрүп четтириишкинниӊ илередиг бижиктерин суй-белектер-биле катай тывыскан.

Вячеслав Монгуш

Предыдущая запись
Малчыннар амыдыралындан чурумал
Следующая запись
Тываныӊ эмчилеринге өөрүп четтиргенин илереткен
Меню