Рубрикалар

МООЛДУҢ НААДЫМЫ

Моолдуң Наадымынга УВС аймактың

аныяк Арзылаң мөгези Пүрэвийн Бүрэнтөгс шүглүп үнген

  Бо чылын Моолдуң Наадымы июль 11-12 хүннеринде Улан-Батор хоорайдан дашкаар 50 ажыг километр черде 13 векти көргүзүп кылган турисчи комплекске болуп эрткен. Чаңчыл езугаар чыл санында эртер национал хүреш маргылдаазы бо удаада найысылалдың улуг стадионунга эвес, а турисчи комплекске эрткен.

Байырлалды чонга интернет болгаш телевидение таварыштыр дорт дамчыдылгадан көргүзүп турган. Бо бүгү Моол күрүнениң удуртулгазының covid-19 аарыынга удур чонну камгалаарынга хамаарыштыр чоруткан хемчеглери.

Наадым хүрежинге Моолдуң 21 аймактарындан болгаш Улан-Батор хоорайдан 512 мөге ачыр-дачыр тудушкан. Спортчуларны ниитизи-биле тос салыгга чарып хүрештирген. Моолда болгаш бүгү делегейде хүрештиң мөгейикчилери ийи хонук дургузунда уламчылаан маргылдааны теле-экраннар таварыштыр дорт дамчыдылгадан көөр аргалыг болганнар.

Чоннуң эң ынак оюну хүрешке ынчалдыр-ла дөрт шыырак мөгелер аразынче Күрүне Авыргазы Н. Батсуурь, Күрүне Хартыгазы М. Бадарч, Күрүне Чааны Б. Пүрэвсайхан база Арзылаң мөге П. Бүрэнтөгс кирген. Түңнелинде “Наа­дым 2020-ниң чемпиону” деп бедик ат дээш УВС аймактың ийи аныяк мөгелери шөлге арткан. Н. Батсуурь Моолдуң 2018 чылдың Наадымының тиилекчизи база 2019 чылда Наадымга үжүүрлешкен мөге бо удаада база үжүүр былаажып, ийиги черге төлептиг болган. Моол күрүнениң Авырга адынга УВС аймактың «Давс» (Дус) сумузунга төрүттүнген аныяк мөге П. Бүрэнтөгс 512 мөгениң аразындан шүглүп үнгеш, Моолдуң төөгүзүнче кирген. Чаа аныяк Авырга мөгениң ачазы 1992 чылда база Моолдуң Авырга адынга төлептиг болган.

«Чээрби ажыг чыл дургузунда хүрежип чорааным халаска барбаан-дыр. Ачам эрткен чылын бурганнай берген. Ол ам мени дээрден көрүп тур боор. Ачам Авырга атты алган соонда, мен ам 28 чыл болгаш Моолдуң Наадымынга шүглүп үнгенимге канчаар-даа аажок өөрүүр-дүр мен. База ол ышкаш мени бо хөй чылдар дургузунда деткип чораан эш-өөрүмге, чонумга четтиргеним илередип тур мен» —  деп, Пүрэвийн Бүрэнтөгс журналис­терге чугаалап турган.

Наадымның бо чылгы тиилекчизинге “Ниссан Патрол” маркалыг джип автомашинаны Улан-Батор хоорайның төвү Сүхээ-Бааторнуң шөлүнге байырлыг байдалга тывыскан. Бо улуг белекти Моолда «Моннис Моторс» компаниязы үндүрген. Ол ышкаш Моолда автомашиналар садып-саарып турар даштыкы компанияларның бирээзи «Toyota Mongolia Sales» П. Пүрэнтөгске “Toyota Haice” деп 16 олуттуг микроавтобусту белекке берген. Чаа Авырга ук автомашинаны Улан-Батор хоорайның кадык-камгалал департаментизинге белек кылдыр дамчыдып берген. Мындыг чаа автомашина ылаңгыя covid-19 аарыынга удур демисел үезинде чурттакчы чонга болгаш эмчилерге улуг ачы-дузаны чедирер боор дээрзинге Авырга мөге идегеп турар.

2020 чылда эрткен Наадымның тии­лекчизи Моол Күрүнениң Авыргазы П. Пүрэнтөгс 32 харлыг. Ол УВС аймактың Давс сумузунга төрүттүнген. Улан-Батор хоорайның «Авырга» институдунуң хүреш талазы-биле факультедин дооскан, өг-бүлелиг, бир кыстың база ийи оолдуң ынак адазы.

Удавас кожавыс УВС аймактың төвү Улаангом хоорайга Моол күрүнениң чаа аныяк Авыргазынга тураскааттынган хүндүткелдиг езулалдың байырлалын эрттирери манаттынып турар. Аңаа П. Пүрэнтөгскэ чаңгыс чер-чурттуглары база шаңнал макталдарны тыпсып, байырлыг езулалды эрттирерлер.

Ольга Ворона

 моол дылдан очулдурган.

Медээни болгаш фоточуруктарны  Моолдуң medee.mn деп медээ сайтызындан алган.

Предыдущая запись
АРЫГ-СИЛИГ — КАДЫК БОЛУРУНУҢ ДЕМДЭЭ
Следующая запись
Аныяктар делегейинде
Меню