Рубрикалар

Өске деткимче хевирлери

РФ-тиң премьер-министри Михаил Мишустин Күрүне Думазынга отчетка секторлар аайы-биле чугула деткимче хемчеглерин көргүзерин медеглээн:

— бүдүрүлгениң кол адырларынга тускай грантылар программазын киирген

— бүдүрүлге хөгжүлдезиниң регионалдыг фондуларынга күрүне бюджединден докапитализация чорудуунга ажыл дооступ турар

— автомобильдерге утилизация чыылдаларын төлээриниң хуусаазын декабрьже чылдырыпкан

— транспорт адыры (авиация, РЖД болгаш өскелер-даа) бюджеттен улуг деткимчени алыр

— аныяктарга, көдээ чурттакчыларга болгаш Ыраккы Чөөн чүк ипотеказының чиигелделиг ставкаларын кадагалап арттырган

— IT-адырны хөгжүдеринге чугула херек хемчеглерни ажылдап киирген.

Предыдущая запись
МРОТ хемчээлин өстүрер
Следующая запись
Апрель 9-та «Бүгү-ниитиниӊ диктантызы» Тываныӊ күрүне университединге болур.
Меню