Рубрикалар

МРОТ хемчээлин өстүрер

РФ-тиң Күрүне Думазының депутаттарының мурнунга отчедунга премьер-министра Михаил Мишустин рынокту бараан аймаа-биле хандырарын база оларның садып алыкчыларга чедингир болурун хандырарын чугаалаан.

— Федералдыг антимонополия албанының шугуму-биле барааннарның  үүрмектеп садар өртээн хыналдада тудуп турар, элээн каш кеземче херектерин оттурган

— социал төлевирлерниң индексациязын чорудар, оларның иштинде ажы-төлдүг өг-бүлелерге база пенсияларны

— ажыл төлевириниң эңне кудуку деңнелиниң хемчээлин (МРОТ) биле амыдырап-чурттаарынга чедер эң-не кудуку хемчээлди өстүрер

Предыдущая запись
Деткимче
Следующая запись
Өске деткимче хевирлери
Меню