Рубрикалар

НАЙЫСЫЛАЛГА КҮШ-КУЛЬТУРА-КАДЫКШЫЛГА КОМПЛЕКСТЕРИН ТУДАР

Тыва Республика «Демография» национал төлевилелдиң “Спорт – амыдыралдың нормазы” төлевилел күүселдезиниң 2019 чылдан бээр идепкейлиг киржикчизи. Республиканың спортчу инфраструктура хөгжүлдезинче 2021 чылда 33 ажыг сая рубль көрдүнген, ону аңгы-аңгы хар-назылыг кижилерни база көдээ чурттакчыларны спортчу белеткелдер хемчеглеринче хаара тудар.

Төлевилел республиканың олимпийжи курлавырлар спортчу школаларынга: чырып турар медээлер электроннуг таблоларын, самбыраларны, аар атлетика штангыларын, тренировкалаар кижи дүрзүлерин, универсалдыг бичежек тренажерларны, туттунуп үнер канаттарны, татами, 16, 24 баз 32 килдиң спортчу шойларын, футбол база баскетбол бөмбүктерин, бокс шоодайларын, рингилерни саткан. Бо бүгү спортчу дериг-херекселдерже 10 сая ажыг рубль үнген.

Бо чылдың сентябрьда Бии-Хем биле Тожу кожууннарга ГТО шөлдерин эптеп тургузуптарга, арыг агаарга күш-дамыр мергежилгелерин кылыр арга бар апаар. Ол шөлдерже 2,5 сая рубль көрдүнген.

Республика найысылалының спортчу инфраструктуразынче онза кичээнгей угланган. «Спутник» чаа микрорайонга ажык күш-культура-кадыкшылга комплекизин ажыдар. Комплексте футбол, хол бөмбүү, баскетбол ойнаар черлер, маңнаар оруктар, агаарга тренировкалаар шөлчүгештер база дериглер бар. Футбол шөлү кышкы үеде хоккей чуңгузу апаар.

«Спорт – амыдыралдың нормазы» федералдыг төлевилел 2019 чылдың январь 1-де ажылын эгелээнин сагындыраал. Ол «Демография» националдың кезээ болур. «Спорт – амыдыралдың нормазы» төлевилелдиң сорулгазы – күш-культура болгаш спортка сонуургалдыг российжилерниң санын 2030 чылга чедир 70 хуу чедир көвүдедири.

#Демография #Спорт_амыдыралдыңнормазы #Спорт #Тыва #Тува #Тувамедиагрупп #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
ТЫВАНЫҢ АРГА-АРЫЫН КАТАП ТУРГУЗАР
Следующая запись
ЭЭРБЕКТЕ – ЧАА КУДУК
Меню