Рубрикалар

НЕДЕЛЯНЫҢ ЭПИДЕМИОЛОГТУГ ДОПЧУЛАЛЫ

Росхереглелхайгааралдың ТР-де эргелелиниң болгаш Тываның Кадык камгалал яамызының сан-медээзи-биле алырга, неделя дургузунда, 2021 чылдың июнь 19-тан 25-ке чедир хүннеринде 103 эмнедикчи аарыгдан экирээн болуп турар.

Лабораторлуг тестээшкинниң аргазы-биле неделя дургузунда халдавырның 202 чаа таварылгазы илереттинген, ол болза эрткен неделяга көөрде, 120 таварылга хөй. Ниитизи-биле 2021 чылдың январь 1-ден тура халдавырның 1704 таварылгазы илереттинген.

Неделя дургузунда Кызыл хоорайга 131 таварылга бүрүткеттинген, Ак-Довуракка – 3, Бай-Тайгага – 4, Барыын-Хемчикке – 3, Чөөн-Хемчикке – 5, Каа-Хемге – 8, Кызыл кожуунга – 19, Мөңгүн-Тайгага – 2, Өвүрге – 2, Бии-Хемге – 4, Таңдыга – 3, Тес-Хемге — 3, Тожуга – 1, Улуг-Хемге – 4, Чаа-Хөлге – 4, Чеди- Хөлге – 2, Эрзинге – 3.

202 аараан кижиниң 29-у уруглар, 15-и – 65 хардан өрү назылыглар.
Июнь 27-ниң медээ-дыңнадыы-биле алырга, 948 кижи эмнедип турар. Оларның иштинден 512 кижини эмнелгеде чыттырган, 436 кижи бажыңында эмнедип турар. Берге байдалдыг аарыг кижилерниң саны – 90, ортумак байдалдыг аарыг кижилерниң саны – 422 кижи.

630 орунну чаткан, хостуг орун-дөжектиң фондузу 18,7 хуу болуп турар. Республиканың 1 дугаар эмнелгезиниң терапия салбырының чанынга халдавырлыг аарыглар госпиталын ажыдар деп турар.
Өкпени кылымал арга-биле агаарладыраппаратта 2, думчуктан соруул-биле өкпени кылымал арга-биле агаарладыр аппаратта – 11 кижини кошкан.

2021 чылдың январь 1-ден тура Covid-19-тан 33 кижи хораан.
Тыва Республиканың Кадык камгалал яамызы болгаш Росхереглелхайгааралдың ТР-де эргелели чаа коронавирустан камгалал хемчеглерин шыңгыы сагыырының эргежок чугулазын сагындырып турар – аас-думчукту дуглап турар маскаларны кедери, холдарны саваңнап тургаш даады чууру, хөй улус чыылган хемчеглерге киржилгеден ойталаары, шын аъштанып-чемненири.

#Эпидбайдал #Росхереглелхайгаарал #Шынсолун #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
ЧОН ЧИЗЕЗИ
Следующая запись
ШЫНЫ-БИЛЕ ӨЙ-ШААНДА ДЫҢНАДЫРЫ ЧУГУЛА
Меню