Рубрикалар

НЕДЕЛЯНЫҢ ОНЗАГАЙ БОЛУУШКУННАРЫ

• Бо неделя бүгү Россияның, ооң иштинде Тываның, 6-дан 18 хар чедир назылыг ажы-төлдүг өг-бүлелеринге өөрүнчүг медээ-биле эгелээн. Август 2-ден эгелээш өг-бүлелерниң агар саннарынче чаңгыс удаа бээр төлевирлер акшалары шилчип эгелээн. Бир уругга көрдүнген 10 муң рубль түңнүг төлевир ажы-төлдү школаже белеткээринге көрдүнген.

• Ол ышкаш кадыкшыл байдалы кызыгаарлыг 18 хардан 23 харлыг кижилерге 10 муң рубль хемчээлдиг чаңгыс удаа бээр төлевирни РФ-тиң Пенсия фондузунуң республикада салбыры төлеп эгелээн.

• Чазактың Аппарат хуралынга Росхерег­лелхайгааралдың Тыва Республика талазы-биле эргелели хамчыктыг аарыгның халдавыры кызырлып турарын барымдаалааш, август 2-ден тура күштүг шеглел-кызыгаарлаашкыннарның кезик-чамдыызын уштурун дыңнаткан.

• Республиканың кадык камгалал адырынга кончуг чугула болуушкун болган – Тыва­ның Кадык камгалал яамызының эргезинче көжүп чоруур ийи фельдшер-акушер пунк­тузу кирген. “Кадык камгалалы” национал төлевилелдиң иштинде “Баштайгы эмчи-санитар дуза чедирилгезиниң системазын сайзырадыры” федералдыг төлевилел-биле бо чылдың төнчүзүнге чедир республикага ам-даа 21 көжүп чоруур эмнелге комплекизи кээр.

• Бо неделяда тыва чоннуң манааны бир онзагай болуушкуну – Тываның төлептиг болгаш ховар оглу Артас Санааның Японияның найысылалы Токио хоорайга XXXII чайгы Олимпийжи оюннарга киришкени. Ол чаңгыс чер-чурттугларының бүзүрелин бадыткаан – хостуг хүрешке хүлер медальды чаалап алган.

• Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыгның даалгазы-биле Кадык камгалал яамызының чалааны эксперт эмчилер делегациязы Тывага келгеш неделя дургузунда ажылдаан. Эксперт эмчилер Тываның кадык камгалал системазының ажыл-чорудулгазының бедик деңнелдиин, эмчилериниң айыылдыг вирусту эмнээринге өске коллегаларының дуржулгазын өөренип билип алыр чүткүлдүүн онзагайлап демдеглээн.

• Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг Россияның чырыдыышкын сайыды Сергей Кравцов-биле Тываның өөредилге адырының чидиг айтырыгларын сайгарып чугаалашкан. РФ-тиң Чырыдыышкын яамызының деткимчези-биле республикага чаа өөредилге объектилериниң тудуу эгелээр деп өөрүнчүг ме­дээни ол дыңнаткан.

• Август 2-де Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг Кызылда 55-ки тускай мото-адыгжы (даг) бригадазының чаа командири Денис Барило-биле ужуражып танышкан. Тывада ол чаа-ла неделя болуп турар, ол хиреде республиканың кезек кожууннарынче сургакчылап чораан база шериг кезээниң амгы үеде чидиг айтырыглары-биле танышкан, ынчап кээрге ону туюлунга чедир шиитпирлээри чугаажок дээрзин Владислав Ховалыг бодунуң блогунга бижээн.

• «Өөредилге» национал төлевилелдиң «Уруг бүрүзүнүң чедиишкини» программаның федералдыг акша-хөреңгизи-биле ыраккы Үжеп-Аксынга спортчу шөл туттунганын Тываның Өөредилге болгаш эртем яамызы дыңнаткан.

• Кызылдың мэриязы коронавирус хам­чыынга удур долузу-биле тарылганы алган улус аразынга өртектиг белектер ойнаашкынын чарлаан. Бо чылдың август 2-ден тура тарылганың иелдирзин долузу-биле алганнар («Спутник Лайтты» чаңгысты алган) ойнаашкынга киржир эргелиг.

Предыдущая запись
ОЛИМПИЙЖИ ХҮЛЕР МЕДАЛЬ АРТАС САНААДА
Следующая запись
ХӨЙ АЖЫЛ-ЧОРУДУЛГАЛЫГ ТӨПТЕР ХҮЛЭЭП АЛЫЫШКЫНЫН ЭГЕЛЭЭН
Меню