Рубрикалар

НЕДЕЛЯНЫҢ ОНЗАГАЙ БОЛУУШКУННАРЫ

📢Июль 17-де Росхереглелхайгааралдың ТР-де эргелелиниң удуртукчузу Людмила Салчак коронавирус аарыынга удур профилактиктиг тарылганы чорудар дугайында доктаалга атты салган. Ук док­таал езугаар албан тарылганы медицина болгаш өөредилге адырының ажылдакчыларындан эгелээш парикмахерлер болгаш арын-шырай чараштаар мастерлерге чедир, ол ышкаш студентилер база 60 хардан өрү назылыг кижилер август 15-ке чедир тарыткан турар.

📢Июль 19-та Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин күүседип турар Владислав Ховалыг “Газпромнуң” баштаар чериниң даргазы болгаш директорлар чөвүлелиниң даргазының оралакчызы Алексей Борисович Миллер болгаш регионнар аразының “Газпромунуң” чиңгине директору Сергей Владимирович Густов-биле ужурашкан. Аңаа республиканың газчыдылгазынче угланыышкынныг ажылды күштелдирер дугайында чугаалашкан.

📢Июнь 20-де Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин күүседип турар Владислав Ховалыг Тожу кожуунга ажыл-агыйжы сургакчылаашкынын уламчылаан. Республиканың удуртукчузу Тожунуң төп кожуун эмнелгезинге, «Дизель» КХН-ниң Тожуда участогунга, «Алдын иви» аалчылар бажыңынга, улусчу хүрээ тудуунга, “Тайгада суур” губернатор төлевилели-биле туттунган балык болбаазырадыр цехке, Тоора-Хемниң Л.Б. Чадамба аттыг школазынга, Бии-Хем кежилдир аргыжар көвүрүгнүң тудуг шөлчүгежинге чедип, ажыл-чорудулгазын хынап көрген.

📢Эрткен неделяда “Информациялыг инфратургузуг” федералдыг төлевилелдиң чорудуу-биле ыраккы Мөңгүн-Тайга кожуунда чедери берге Тоолайлыг сумузунуң чагыргазынга, школазынга болгаш фельд­шер-акушер пунктузунга дүрген ажылдаар интернет четкизин кошкан.

📢ТР-ниң Өөредилге болгаш эртем яамызы “Эмчилерге четтирдивис!” деп эмнелге ажылдакчыларынга дуза көргүзер акцияны чарлаан.

📢Июль 22-де Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг Кызыл кожуунну хынап четкен. Ол Сукпак суурда өскүстерге бажыңнар тудуун, кудумчулар, котельная, Ээрбекте автомобиль оруун, социал албан черлериниң комплекстиг тудугларын, Улуг-Хемни кежир көвүрүгден Кара-Хаак суурга чедир трасса, Кара-Хаак эге школазын, Көк-Тей көвүрүүн барып көрген.

📢Июль 23-те Тывага коронавирус хамчыынга удур тарылга чорудар 600 туң Спутник-V (Гам-ковид-Вак) вакцина келген.

📢Тыва Республиканың Информатизация болгаш харылзаа яамызы “Эмчилерге четтирдивис” акцияга каттыжып, Кызылдың 17 дугаар школазында “кызыл зонада” ажылдап турар эмчилерге изиг чемнерни чедирген. Олар бо ажылды ам-даа уламчылаарын планнап турар.

#Шынсолун #Тыва #Тува #Тувамедиагрупп #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
ЫРААЖЫ МАЛЧЫН-2021
Следующая запись
ТОКИО-2020 БОЛГАШ ОЛИМПИЙЖИ ТЫВАЛАР
Меню