Рубрикалар

НОМ САҢЫНДА ОЙНААР-КЫСТАР БӨЛГҮМҮ

К. Чуковский аттыг уругларның ном саңынга хамчыктыг аарыгның уржуундан бөлгүмнер ажылын соксаткан турган. Үр-ле үзүктелиишкин соонда, бичии номчукчуларның ойнаар-кыстар бөлгүмү ажылын дагын тургускан.

Ол улуг өөрүшкү болбайн канчаар. Ындыг бөлгүмнер уругларның чогаадыкчы сайзыралынга ажыктыг. Оон ыңай чогаадыкчы боданып билир, сагынгыр-тывынгыр, ниитилелге харылзажып билир болурунга деткимче болуп турар.

Октябрь 5-те Кызыл хоорайның 2 дугаар школазының өөреникчилери кичээлге келгеш, «Хуулгаазын мастерская» деп комплектиниң ойнаар-кыстарының өзээн даараан­нар. Олар ном саңынга школага кичээлдериниң соонда кээп турарлар. Ойнаар-кыстың өзээн тургузарда, каас­таар кезектерин чыпшырары оларга сеткил ханыышкын. А «Ферма» деп салаалар театрының дузазы-биле уруглар азырал амытаннар делегейи-биле элээн чоок таныжып алганнар. Боттарын түр када аътчыгаш азы опчок дагаа оглу кылдыр көргүспүшаан, амытаннарның хевирлерин боттарының салааларынга кедип хемчээп турганнар.

Бөлгүмнү 10 харга чедир номчукчулар хүлээп алыр килдистиң эргелекчизи Сырга Ондар удуртуп эрттирип турар. Хамчыктыг аарыгның уламчылап турары-биле, санитарлыг негелделерге дүүштүр бөлгүм эвээш санныг кижиден тургустунган дээрзин ном саңының ажылдакчызы чугаалаан.

Чыжыргана СААЯ белеткээн.

#Чуковскийаттыгномсаңы #Ойнаар_кыстарбөлгүмү #Хуулгаазынмастерская #Тыва #Тува #Шынсолун #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
КОСМОНАВТЫЛАР КИНО ТЫРТТЫРАР
Следующая запись
РФ-ТИҢ КАМГАЛАЛ САЙЫДЫНЫҢ КУБОГУ
Меню