Рубрикалар

Ойталаарын сүмелеп турар

Чаңгыс аай дежурный-диспетчер албанының дыңнатканы-биле алырга, Улуг-Хем кожуунга хөлчок күштүг шуурган хадаан, оон дүргедээшкини секундада 38 метр чедип турган. Дыка хөй бажыңнарның серилерин хат алган, электри шугумнары үзүлген.

Байдалды ылавылап тодарадыры-биле Шагаан-Арыг хоорайда 17 дугаарлыг өрт-камгалал кезээниң шалыпкын бөлүү ажылдап турар. Күштүг шуурганның түңнелинде когараан кижилер чок.

Хүндүлүг чурттакчылар! Күштүг хат үезинде оваарымчалыг болуп, херек чок черге кудумчуга турбаңар, уруг-дарыыңар хайгааралга алыңар!

Бөгүн Кызыл — Сарыг-Сеп автооруунуң дөжээн ажылдыр база катап суг агар.

Чер-черлерге айыыл чок чорукту хандырары-биле 8 дугаарлыг өрт-камгалал кезээниң шалыпкын бөлүү, ОШАЧКИ-ниң ажылдакчылары, а ол ышкаш камгалакчылар дүн-хүн чок дежурныйлап турарлар.

Россияның Онза байдалдар яамызының Тыва Республикада Кол эргелели республиканың чурттакчыларын байдал чогумчаагыже чедир оруктуң бо кезээ-биле чорук кыдырындан, аргыжарындан ойталаарын сүмелеп турар.

#Онзабайдалдаряамызы #Улуг_хем #Шуурган #Кызыл #Сарыг_сеп #ТМГмедээлер #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #TMG #TMGNEWS #Tuvanews

Предыдущая запись
Үерден когаралды түңнеп турар
Следующая запись
Экономиктиг шуулганның түңнелдери
Меню